برترین ها:

1. قبل از تعطیلات خانوادگی، به بچه های شما کرم معده منتقل می کنند.

2. در دستشویی بد هدفگیری می کنند.

3. به بچه های شما فحش هایی یاد می دهند که خود شما هم بکار نمی برید.4. به بچه های شما می گویند که دستکش و کت و شال گردن چیزهای بدرد نخوری هستند. 

5. شما را مجبور می کنند شش جعبه بیسکویت بخرید.

6. باعث می شوند دختر شما فقط لباس های مارک خاصی را بخرد.

7. نه بار از هر ده باری که به اورژانس می روید به خاطر آنهاست.

8. وقتی سگ شما سعی می کند او را لیس بزند، مثل وحشی ها جیغ می زند.

9. درست توی صورت بچه شما عطسه و سرفه می کنند.

10. آنطور که روی بچه خودتان نفوذ دارید روی او نفوذ ندارید.

11. همیشه نق می زنند.

بزند

12. به بچه شما یاد می دهند که چگونه برای وسایل الکترونیکی رمز بگذارد و رمز واقعی را نگوید.

13. اتاق بازی خانه شما را بهم می ریزند و چیزی را مرتب نمی کنند.

14. همیشه جملاتی مانند این جمله را مرتباً تکرار می کنند: "تو خونه مون من اجازه دارم..."

15. در مراسم سرود مدرسه، همیشه بلندتر از بچه شما سرود می خوانند.

16. به بچه های شما جرأت کارهایی را می دهند که بچه شما فکرش به آن کارها نمی رسد.

17. همیشه چیزهایی را در خانه شما می شکنند و به شکستن آن اعتراف نمی کنند.

18. بچه شما را به خاطر چیزی که شما دوست دارید، مسخره می کنند.

19. در مهمانی های خود بچه شما را دعوت نمی کنند.

همیشه

20. در ماشین شما بالا می آورند.

21. به والدین خودشان گزارش می دهند که خانه شما بهم ریخته بود.

22. وقتی شب خانه شما می مانند، تمام شب بیدار می مانند.

23. درباره پرنده ها و زنبورها به بچه شما آموزش می دهند.

24. بچه شما را بخاطر دوست داشتن عروسک، مسخره می کنند.

25. بعد از بازی در بیرون، بو می دهند.
مدیریت پول در کودکان - آکاایران
خودتان
مدیریت پول در کودکان شما به عنوان پدر و مادر باید راه های جدیدی بیابید تا ارزش پول را به کودکان آموزش دهید. اگر والدین برای پول خرج کردن ارزش قائل شوند، چشمان کنجکاو کودک نظاره گر بوده و آن را فرا می گیرد ...
تجربه های جنسی در کودکان - آکاایران
آکا
تجربه های جنسی در کودکان   درک مفهوم جنسیت در کودکان(2)والدین باید با توجه به سن و فهم کودک، به سوالات جنسی آنها پاسخ گویند واین علاقه را طبیعی بدانند . در مقاله پیش  خواندیم که،کودکان دارای احساسات جنسی هستند ودرهردوره...
برای آنکه پر نفوذ شوید - آکاایران
بچه
برای آنکه پر نفوذ شوید باید کارى کرد بچه ها خانه را محیط صمیمیت بدانند، درد دلهایشان را با والدین خود مطرح کنند، حرفهایشان را با آنها بزنند و ... چه کنیم که خانه محل صمیمیت باشد؟ در این زمینه ده اصل گفته شده است:     ...

گردآوری سایت کودک آکا