آکاایران به نقل از لاپلاس :
مواد لازم

مقوا

قلم یا مداد

قیچی

کاموا با رنگهای مختلف، تقریبا 6 متر از هررنگ

نمد در رنگ های مختلف

چسب حرارتی

مراحل ساخت

از دو درب بطری با اندازه های مختلف، حدودا با قطرهای 5 و 7.5 سانتیمتری استفاده کنید. از هرکدام 2 تا روی مقوا بکشید. سپس تصویر یک دایره کوچکتر (می توانید از سکه استفاده کنید) را در مرکز هر چهار دایره بکشید. 

دایره ها را ببرید.

قسمتی از دایره بزرگتر را به سمت مرکز مطابق شکل برش دهید، به طوری که شبیه حرف C شود. سپس روی دایره برزرگ دوم بگذارید و به همین اندازه آن را هم باز کنید. همین کار را برای دایره های کوچکتر نیز تکرار کنید.

حدود 40 متر از نخ را ببرید و کنار بگذارید (در مراحل بعدی از آن استفاده خواهید کرد). دو لایه مقوای Cشکل را روی هم بگذارید و دور انها را کاموا بپبچید.

دم نخ را ها را محکم نگه دارید که تا باز نشوند و سپس سعی کنید بین دو مقوا را کمی باز کنید.

قیچی خود را بین دو مقوا قرار دهید و کاموای سراسر لبه را ببرید. دقت کنید که حتما سر نخ را محکم نگه دارید و مقوا ها را روی هم فشار دهید تا کامواها باز نشوند. 

با نخی که قبلا کنار گذاشته بودید را بین دو قطعه مقوا قرار دهید، بچیچید و یک گره محکم بزنید. 

قطعات مقوایی را از کامواها جدا کنید. 

کامواها را با قیچی مرتب کنید تا همه هم اندازه شوند و به شکل دایره دربیایند.

این کار را در مورد کامواها با رنگ های دیگر هم تکرار کنید.

چشم ها، گوش و بینی را در اندازه های دلخواه خود روی نمد برش دهید. 

مطابق شکل قسمت پایین گوش حیوانات را با چسب حرارتی حالت دهید.

حالا وقتش رسیده که همه قسمت هایی که تا حالا آماده کردید را با چسب به هم متصل کنید و صبر کنید تا خشک شوند.