آکاایران به نقل از لاپلاس :

2-کودکانی که در طول مدرسه چیزی نمی نویسند در نوشتن کندتر می شوند. آنها را ترقیب کنید تا حداقل یک جمله بنویسند.

اگر دانش آموزتان به نوشتن بی میل است، سعی کنید با نوشتن با او ارتباط برقرار کنید. یادداشت هایی برای هم بنویسید و آنها را بر بالشش بگذارید و یا اینکه آن را به آیینه دستشویی بچسبانید.

3- برای تمیز بودن کودک تان به او بگویید : "یک پری برای میزها وجود دارد که میز بچه ها را در کلاس ها بررسی می کند. اگر میزشان تمیز باشد جایزه یا برچسبی بر آن قرار می دهد. آنها هر زمانی ظاهر می شوند پس باید همیشه مرتب باشند." می توانید همین داستان پری را برای مرتب بودن تخت خواب کودک تان هم بگویید.

4- برای اینکه بعد از ناهار تمرکز دانش آموزان را باز گردانید نور کلاس را کاهش دهید و این مشکل را حل کنید.

5- نگوید "وقتی دارم حرف می زنم به من نگاه کن!" کمی خلاقتر باشید. بگویید: "یه خال روی نوک دماغم پیدا کن" یا بگویید "بیا دستهامون را در دست هم قرار بدیم و حرف بزنیم"


6- توصیه ای برای معلمان : "برای اینکه دانش آموزان در کلاس همیشه آرام باشند، من یک قوطی تیله را بر میزم قرار می دهم. وقتی دانش آموزان ساکت باشند بدون گفتن هر حرفی یک دانه تیله را در آن می اندازم تا توجهشان را با صدای آن جلب کنم. وقتی که قوطی پر شد کلاس را به صرف ذرت بوداده دعوت می کنم" 

7- با استفاده از برچسب آفرین و صد آفرین باعث شوید تا فرزندانتان رفتار خوبی داشته باشند. آنها برای پر کردن جدول برچسب هایی که بر یخچال چسبانده اید سعی می کنند آرامتر باشند. وقتی 20 تا برچسب کسب کردند با خریدن بستنی به آنها جایزه دهید.