کودکان در آیینه هستی
همه ما از اتفاقات غیر قابل قبول در جهان آگاهیم،...
کودکان بر اثر جنگ بزرگترها می میرند،
کودکان در اثر عصبانیت بزرگترها کتک می خورند و قربانی می شوند، کودکان از خشکسالی و تنگدستی در نتیجه اهمال کاری حکومتی که بزرگترها آنرا اداره می کنند ، رنج می برند.
کودکان به خاطر سود و منفعت بزرگترها برای کار، تصاویر و نوشته های مجلات مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
حق مسلم هر کودکی است که حمایت شود، آموزش ببیند و مورد احترام قرار بگیرد.


حکومتها باید مسئولیت کودکان را به گردن بگیرند. هر کشوری در جهان باید سیاستهای فعالی در جهت حمایت کودکان از ایجاد کند وعلیه خشونتی که آنها متحمل می شوند، مبارزه کند.
کودکان آینده ما هستند. آنهایی که سیاره ما را در آینده حفظ خواهند کرد.ما نمی توانیم در یک روز جهان را عوض کنیم ولی به عنوان سمبل، روزی را برای هماهنگی کودکان جهان معین می کنیم روزی که:
در آن روز شخصاً می توانیم با احترام و ارزش نهادن به تک تک کودکان به عنوان شخصی که برای ادامه حیات و محافظت از خودمان به آنها نیازمندیم، نگاه دیگری به کودکان داشته باشیم.


روز مخصوصی که در آن روز به کودکانمان توجه کنیم تا آنها از هدیه مخصوص عشق محروم نمانند.


برای هر کودک و نوجوا ن
سلامت ، آموزش ، برابری،
حمایت پیشبرد بشریت


امسال نیز مانند سالهای گذشته نمایشگاه بزرگداشت روز جهانی کودک برگزار گردید.
در این نمایشگاه سازمانهای شرکت کننده ، فعالیت های خود را اعم از کتاب، فیلم، پژوهش، اقدامات بهداشتی، فعالیت های بشر دوستانه و حفظ محیط زیست را به نمایش گذاشته اند.
اولین دوره نمایشگاه در سال گذشته در" روز جهانی کودک" سال گذشته فرصتی بود تا فعالان عرصه های گوناگون دفاع از کودکان با ارایه و ارزیابی تلاش های خود جامعه را به تفکر درباره کودکان و آینده آنان دعوت نمایند.

از مسائل و اتفاقات جالب امسال در این نمایشگاه جمع آوری و گردآوری همه کودکان خیابانی بود که تحت قالب کودکان نوازنده خیابانی جمع شده و به نواختن موسیقی پرداختند.
و گروهی دیگر از همین کودکان با در دست گرفتن تابلویی تحت عنوان" آرزو دارم هیچ بچه ای مجبور به کارکردن نباشد" اعتراض خود را اعلام کردند.