آکاایران: ویژگی های روان شناختی کودکان ویژگی های روانشناختی تولد تا یک سالگی: دوره ی ناتوانی و وابسنگی کامل است. هنگامی که محیط با تغذیه ی کافی و به موقع،رسیدگی های لازم و به موقع و به کارگیری حواس و حرکات توام باشد احساس آرامش کودک فراهم می شود و منجر به ایجاد امنیت خاطر در […]

آکاایران: ویژگی های روان شناختی کودکان از لحظه تولد تا 7 سالگی

ویژگی های روانشناختی تولد تا یک سالگی:

دوره ی ناتوانی و وابسنگی کامل است. هنگامی که محیط با تغذیه ی کافی و به موقع،رسیدگی های لازم و به موقع و به کارگیری حواس و حرکات توام باشد احساس آرامش کودک فراهم می شود و منجر به ایجاد امنیت خاطر در وی می گردد.

ویژگی های روانشناختی کودکان ۲ تا ۷ سال:
تولد روانی کودک در حدود دو،سه سالگی به وقوع می پیوند.کودک از خود حرف می زند و می خواهد خودش کارها را انجام دهد. در این دوره کودک از طریق فعالیت های مستقل بر روی اشیا اتکای به خود را تجریه می کند. و دائم می گوید ( من می خواهم،من می توانم. من خودم انجام می دهم و …) هر گاه موقعیت کسب کند احساس اتکای به خود در او تقویت می شود. اما اگر موفق نشود و یا با خواسنه های او مدام مخالقت شود در این حالت احساس تردید،بی کفایتی و شرم می کند.
سازگاری دو سویه در این دوره باید مورد توجه والدین قرار گیرد،آزادی عمل او از یک سو و رعایت قوانین روزمره برای کودک از سوی دیگر نقش مهم و تعیین کننده ای دز شخصیت آتی کودک خواهد داشت.
کسب مهارت های اجتماعی در این دوره بسیار اهمیت دارد،همانند سازی کودک با والدین خود و شناخت خود به عنوان پسر و دختر در زندگی در حال شکل گیری است و به دنبال کسب هویت است.

تقویت شدن از سوی همسالان ،پشتیبانی والدین و تشویق هایی که کودک در اولین کوشش هایش دریافت می کند می توانند به کودک در تشکیل تصویری مثبت از خود و یک شخصیت محکم تاثیر گذار باشند

کودک برای بقای خود نیازمند محیطی آرام و مطمئنی است. اساسی ترین شرط رشد و سلامت روان و سرزندگی برای کودک در این دوره ی حساس امنیت و راحتی است. هرگاه محیط رشد همراه با بی توجهی،بد رفتاری،درد و ترس و ناراحتی های مشابه باشد کودک با تجاربی رو به رو می شود که نتیجه اش احساس ناامنی و نگرانی است.

کودک سرا

مطالب مرتبط :

اختلالات یادگیری در کودکان باهوش و تیزهوش

مفاهیم روانشناسی – سندرم داون

25 کلمه ای که کودکان باید تا سه سالگی فراگیرند

.

منبع :