آکاایران: انواع تنبیه کودکان اکنون ببینیم چندتا تنبیه داریم؟ تنبیه کلامیتنبیه حرکتیتنبیه امتیازیتنبیه بدنی تنبیه کلامی چیست؟کودک(دو سال به بالا) بر خلاف سفارش قبلی شما کاغذ را خورد می کند و در پذیرایی می ریزد. در این حالت شما هرگز نباید بگویید: من تو را دوست ندارم. و یا تو بچه ی بدی هستی! بلکه بگویید: […]

انواع تنبیه کودکان

اکنون ببینیم چندتا تنبیه داریم؟

تنبیه کلامی
تنبیه حرکتی
تنبیه امتیازی
تنبیه بدنی

تنبیه کلامی چیست؟
کودک(دو سال به بالا) بر خلاف سفارش قبلی شما کاغذ را خورد می کند و در پذیرایی می ریزد. در این حالت شما هرگز نباید بگویید: من تو را دوست ندارم. و یا تو بچه ی بدی هستی! بلکه بگویید: کاری که تو میکنی خیلی بد است و مامان ناراحت می شود.

تنبیه حرکتی چیست؟
کودک شما همان کار قبلی را انجام می دهدو
در این حالت شما به طرف کودک رفته و با انگشت خود او را نشانه رفته و می گویید:کاری که انجام می دهی باعث می شود اتاق کثیف شود،حالا خودت باید اتاقت را تمیز کنی!
البته روانشناسان می گویند:
وقتی از انگشت اشاره از کسی انتقاد می کنید مراقب باشید که چهارانگشت دیگر شما به طرف خودتان می باشد!

تنبیه امتیازی چیست؟
فرض کنید که کودک شما همان کار قبلی را انجام می دهد. در این حالت به طرف کودک رفته و اسباب بازی های او را جمع می کنید و یا او را به اتاق خودش می برید!
در این حالت شما کودک را از امتیاز داشتن اسباب بازی،به طور موقت و با بازی کردن در کنار شما محروم کرده اید.

تنبیه بدنی چیست؟
تصور کنید که کودک همان کار قبلی را انجام دهد.به طرف کودک رفته و به نرمی یک بوسه بر پشت دست او می زنید.
“توجه نمایید: تنبیه بدنی آخرین مرحله ی تنبیه است!”
به یاد بسپارید:
منظور از تنبیه بدنی آن است که بدن کودک به شدت درد بگیرد بلکه منظور صرفا ماهیت عمل شماست که کودک این مطلب را خوب می فهمید!
نکته ی مهم! قبل از دست زدن به هر گونه تنبیه از خود بپرسید:
آیا من قبلا کودکم را خوب متوجه کرده ام؟
آیا به راستی من مسئول این رفتار او نیستم؟
نکته ی بسیار مهم! اگر شما طوری کودک خود را تنبیه می کنید که پنداری کودک یک خلاف کیفری انجام داده است و یا اثردست شما بر بدن کودک تا مدت ها می ماند! پیشنهاد می کنیم خود را فوری به یک روانپزشک نشان دهید!

کودک سرا

مطالب مرتبط :

بهترین و موثرترین جایگزین تنبیه بدنی کودک

عوارض تنبیه بر کودک شما

در هرسنی کودک را چطور باید تنبیه کرد؟

.

منبع :