آکاایران: کودک من از چند ماهگی حرف میزند

صداهای قبل از تکلم

در ابتدا تولد تا چند هفته اول صوت کودک یکسان است اما بعد از گذشت زمان با اصوات او میتوان پی به وضعیتش بر هر چه بزرگ تر شود ضدا های واضح تری از خود نشان می دهد و با اطراف خود ارتباط برقرار میکند.کم کم شکل نادرست از کلمات را ادا میکند و میخواهد منظور خود را به ما برساند.بعد از۶ماهگی کلماتی را یاد میگیرد و در ۱ سالگی به تدریج مانند بزرگسالان سخن میگوید و کلمات را ادا میکند

اولین کلمه ها

در یک سال اول زندگی کودک فقط چند کلمه را یاد میگیرد و سعی میکند از رو بقیه تقلید کند اما از ۱۵ ماهگی به بعد می فهمد که هر چیز نامی دارد و تلاش میکند ان را یاد بگیرد و در این دوران واژه های زیادی یاد میگیرد اطرافیان نیز باید در یادگیری به او کمک کنند کودک در این دوره دوست دارد همه اشیا و وسایل که دور وبر دارد با نام از هم جدا کند.

سخن در کودکان

اولین جمله ها

کودک ابتدا جملات را تک کلمه ای ادا میکند و منظور خود را میخواهد برساند اما به مرور یاد میگیرد چکونه کلمات را در کنار هم قرار دهد و بیان کندکودک تا ۳ سالگی باید حرف زدن را یاد بگیرد اما در برخی کودکان یاد گیری این مهارت در انها تفاوت دارد و ممکن است زود تر و یا دیر تر باشد.اگر کودک شما تا ۱۸ ماهگی حرف نزند در مورداو نگران باشید و برای یادگیری او تلاش کنید

منبع :