آکاایران: خیال بافی کودکان یکی از مشکلاتی است که پدر و مادر و مربی ها را درگیر کرده و اگر درمان نشود موجب بیماری های روانی میشود.کودک خیال باف انچه را که در ذهن خود دارد بیان میکند و از ان قصه ای میسازد که واقعیت ندارد اما سعی میکند ان را واقعی جلوه دهد کودکان در موقعیتی هستند که تفاوت واقعیت و خیال را نمی دانند گاهی تا انجا پیش مسروند که اگر غریبه ببیند فکر مییکند او دیوانه است.

جلـــــوه های آن

این کودکان پر حرفند و دایم در حال جنب و جوش و قصه سازی هستند.خیلی سریع برای اتفاقات دور و بر قصه میسازند و سعی میکنند ان را واقعی نشان دهند.در تخیلات خود دوستانی انتخاب میکند و خود را به جای پری و .. میگذارد و در خیال خود چیزی را میسازد و خراب میکند ولی ما شاهد حرکات انان هستیم

در جنبه فکریفکـــــری

این افراد فکر میکنند حق انان را خورده اند و مورد ازار و ستم قرار گرفته اند و توانایی جواب به این کار را ندارند.ودر خبال خود با ان مقابله میکنند چون این کار برای انان اسان تر و قابل قبول تر است

قدرت تخیل

افسانه بافی

وقتی کودک انچه را در ذهن خود ساخته و واقعیت میداند ان را ابراز میکند و تخیلات خود را نشان میدهد این کار برای او راحت تر است تا به دست اوردن ان در واقعیت این حالات ممکن است زمان زیادی همراه فرد بماند و درزندگی او تاثیر بگذارد.اکثر کودکان این حالات را دارند اما اگر با افزایش سن باز فرد در این حالت بماند خطر ناک است.برای درمان ان باید سعی کنیم که فر با دنیای واقعی کنار بیاد و دید او را نسبت به واقعیت ها عوض کنیم.انها را مورد سرزنش و اتهام قرار ندهید

منبع :