آکاایران: درست تربیت کردن کودکان و اموزش دادن روش های درست زندگی کردن به انها از مسولیت های اصلی و مهم والدبن در قبال فرزندان است این امری است که خدا بر دوش والدین قرارد داده . کودکان امانت هایی از نزد خدا برای ما هستند.راه هایی هستند که با کمک انها شاید توانست کمی از مسولیت خود را در قبال اموزش رفتار به کودکان انجام داد

ایجاد رفتار با استفاده از اصل اکتساب

نوع رفتار و لباس پوشیدن و نحوه زندگی کردن ما در تشکیل شخصیت کودکان موثر است زیرا انان به اطراف خود توجه میکنند و الگو برداری میکنند انها قدرت تشخیص خوب و بد را ندارند و عین همان کار را تکرار میکنند پس ما تا ان جایی که میتوانیم باید مواظب رفتار و کار های خود در مقابل کودکان باشیم .باید به شکل درست و به موقع انجام کار های خود دقت کرد تا کودک یاد بگیرد و ان را تکرار کند

ایجاد رفتار با استفاده از اصل بازداری زدایی

وقتی کودک از انجام کاری ترس دارد و نمی خواهد ان را انجام دهد در صوتی که ضرری برایش ندارد باید کمکش کنیم با ترسش کنار بیاد و کار را انجام دهد او به شما نگاه میکند اگر شما این کار را چندین بار تکرار کنید و او ببیند که برایش مشکل به وجود نمیاد ترسش را کنار گداشته و ان کار را انجام می دهد

رفتار غیر عادی کودکان

روش های تعمیم یا گسترش رفتار

کودک باید به نحوی اموزش ببیند که بتواند در جمع نیز همانگونه که در خانه رفتار میکند باشد و برایش فرق نداشته باشد کجاست ودر همه مکان ها طبق اصول درست رفتار کند .باید به کودکان کم کنیم اعتماد به نفس داشته باشد و بدون خجالت با دیگرا رفتار کند و در جمع گوشه گیر نباشد

منبع :