آکاایران: باید در زندگی دید مثبت داشته باشیم و ان را به کودکانمان منتقل کنیم زیرا انان تحت تاثیر محیط هستند پس اگر ما در محیط شاد باشیم کودک نیز شاد میشود .والدین تاثیر زیادی در این امر روی فرزندانشان دارند.اگر کودک کاری را با ذوق انجام دهد و انتظار تشویق داشته باشد هر چند از نظر والدین کوچک و بی اهمیت باشد اما باز باید اورا تشویق و تحسین کرد که باعث ایجاد حس خوب در کودک میشود و میفهمد که ان چیز که مهم است سعی و پشتکارش است و احساس توانمندی میکند و ما نباید جلوی کودک را بگیریم تا زمینه پشتکار و تلاشش از بین نرود.

آکاایران: چگونه کودکان شاد داشته باشیم؟

یکی دیگر از راه ها نشان دادن محبت خود به صورت واقعی به کودک است به گونه ای که درک کند برای شما مهم است که باعث ارامش کودک و جلو گیری از افسردگی در او است زیرا کودک نیازمند است به دیدن محبت بی قید و شرط والدین در همه زمان ها ست .با در اغوش گرفتن و بوسیدنش و بازی کردن با او و… متوانید این محبت را در ساعات مختلف شب و روز به او نشان دهید

باید مواظب حرف هایمان هنگام عصبانی شدن از کودک باشیم زیرا وقتی ما کلماتی مانند دوست ندارم دیگر و.. به کار میبریم در ذهن او ثبت میشود و ممکن است فکر کند واقعا این گونه است.باید در کودکمان احساس امنیت ایجاد کنیم .وقتی کودک در محیطی است که والدینش باهم به خوبی رفتار میکنند و دور از ناملایمات هستند و زندگی شادی دارند کودک نیز تحت تاثیر محیط و والدینش شاد میشود

محیط شاد در توانمندی نوزاد

ما میتوانیم با اخلاق درست و زندگی شاد و ساختن محیطی شاد برای خانواده فرزندان شاد نیز داشته باشیم این امر بیشر بر میگردد به خود خانواده ها و هر کس ممکن است با رعایت مواردی در خانواده از کودکان شاد برخوردار باشد

منبع :