آکاایران: آیا شما نیز کودکی دارید که گاز می گیرد ؟؟؟ جالب است بدانید که گاز گرفتن کودکان در سنین مختلف معانی متفاوتی دارد اما اغلب کودکان کوچکتر از ۳ سال حداقل یک مرتبه اطرافیان را گاز گرفته اند .

کودکان بین سنین ۵ تا ۷ ماه به دلیل ناراحتی های مرتبط با اطراف دهان و دندان در آوردن مادر را بخصوص در زمان شیر دادن گاز می گیرند که البته این رفتار ان ها با دیدن عکس العمل مادر پس از مدتی رفع می شود و یاد می گیرند که نباید گاز گرفت .

کودکان بین سنین ۸ تا ۱۴ ماهگی اغلب به دلیل هیجانات و بازیگوشی ، اطرافیان را گاز می گیرند و اگر یکبار به ان ها بگویید گاز نگیر دیگر این کار را تکرار نمی کنند .

گاز گرفتن در کودکان

کودکان بین سنین ۱۵ تا ۳۶ ماهگی در زمان عصبانیت و خشم گاز می گیرند و زمانیکه کودک آموزش می بیند و به او در زمینه های مختلف مطالبی آموخته می شود متوجه شده که این رفتار زشت است و دیگر ان را انجام نمی دهد .

کودکانی که سه سالگی آن ها تمام شده زمانیکه احساس ضعف و یا ترس کنند گاز می گیرند مخصوصا اگر کسی آن ها رابترساند یا ترس از آسیب دیدن داشته باشند گاز می گیرند . البته توجه کنید که کودکان تا سن ۳ سالگی رفتار گاز گرفتن را کنار می گذارند و اگر این رفتار در کودک شما ادامه دارد ممکن است آغازی بر مشکلات رفتاری نظیر مشکلات عاطفی و یا بالینی او باشد و باید به روانپزشک مراجعه کرد .

منبع :