آکاایران: چگونه کودکانی مستقل بار بیاوریم

آکاایران: جالب است بدانید بازی هایی مانند خاله بازی که کودک در آن خود را در یک زندگی مستقل از خانواده تصور می کند استقلال او را تقویت کرده و باعث می شود که یک زندگی مستقل را برای آینده تمرین کند . والدین باید کودک را در بازی کردن آزاد بگذارند و مستقل بودن را از ابتدا به او آموزش دهند البته باید توجه داشت که کودک تا یک سالگی تقریبا وابسته به والدین است بخصوص از نظر احساسی و نباید در این دوران کودک را از والدین جدا کرد تا مستقل بودن را به او آموزش داد . از ۲ سالگی به بعد والدین باید کارهای شخصی کودک هم چون غذا خوردن، لباس پوشیدن و به پا کردن را برعهده خودش بگذارند . استقلال در کودکان سن خاصی ندارد و بیشتر مربوط به فضای خانوادگی و استعداد کودک در یادگیری می باشد .

پرورش کودک مستقل

حتی گاهی اوقات کودک با وجود اینکه توانایی جسمانی و عاطفی انجام کاری را ندارد سعی می کند آن کار را انجام دهند والدین باید علاوه بر اینکه کودک را از انجام این کار منع نکنند بلکه به او قوت قلب دهند که اگر در کاری شکست خورد دوباره آن را امتحان کند تا موفق شود . اگر کودکی سعی در استقلال دارد و می خواهد کارهای خود را انجام دهد والدین نباید او را در ان کار به بهانه های مختلف حتی اینکه شاید از پس آن کار برنیاید کمک کنند و فقط به میل به استقلال در کودک احترام گذاشته و او را حمایت کنند . گاهی اوقات والدین نیز با واگذار کردن مسئولیت هایی همانند تمیز کردن اتاق و جمع کردن وسایل بازی می توانند کودک خود را به سمت استقلال حرکت دهند تا یاد بگیرد از ابتدا باید روی پای خود بایستد و استقلال داشته باشد . تربیت کردن یک کودک وابسته به والدین در آینده بر زندگی شخصی کودک و زندگی اجتماعی او تاثیر جبران ناپذیری دارد .

منبع :