آکاایران: اگر در فرزندان نوجوان خود پرخاشگری بی مورد، اشکال در تمرکز، سرگردانی، در خود فرورفتگی، نداشتن رابطه صحیح با والدین، خصومت و بی هدفی را دیدید این علائم مرتبط با افسردگی دوران نوجوانی است . که جالب است بدانید این تغییرات باعث ایجاد بی هویتی جسمانی و روانی می شود و تعارض خواسته های آنها در این دوران با محیط اطراف افسردگی را به دنبال دارد.

از طرفی والدین هستند که با بی توجهی به نیازهای درونی و روانی جوانان و کنترل بیش از حد جوانان و عدم اطلاع خانواده ها از تحولات این دوران به افسردگی دوران نوجوانی دامن می زنند . که در نتیجه این افسردگی پیامدهایی مانند اضطراب و کشیده شدن به سمت مسائل جانبی و عاطفی خارج از خانه ایجاد می شود .

علائم افسردگی

والدین باید آگاه باشند که دوران نوجوانی و جوانی از دوران های بسیار حساس برای فرزندشان بوده و اگر علائمی که مربوط به افسردگی در این دوران است را در فرزندشان مشاهده کردند از بحث و دعوا با ان ها بپرهیزند و بهتر است که ان ها را درک کنند و در صورت امکان با محبت با آن ها در مورد مسائلشان گفتگو کنند . حتی گاهی دیده شده والدین با اجرای روش و برخورد های ناصحیح در این دوران فرزند خود را به راه های ناشایست هدایت کرده اند که در آینده عواقب بدی گریبان گیر ان ها شده است . جوانان و نوجوانان جهت شکل گیری هویت مذهبی و روانی نیازمند مشاوره هستند واگر والدین خود نمی توانند فرزندشان را کمک کنند باید در این دوران به متخصصان و مشاوران روانشناس مراجعه کنند.

منبع :