آکاایران: همه ما دوران شاد کودکی را دوست داشتیم و میخواهیم به آن بر گردیم اما کودکان نیز دچار افسردگی میشوند.کودکان نیز ممکن است به دلایل مختلف افسرده شوند و با نوعی بیماری روانی و جسمانی در انان همراه است که ممکن است در اثر دوری از والدبن باشد.اگرچه در صد افسردگی در سنین بالا تر بیشتر است اما طبق تحقیقات در کشور های پیشرفته ۵ درصد از کودکان دچار افسردگی هستند.

ممکن است افسردگی ژنتیکی باشد و از والدین به ارث برسد .اما مواردی مانند دوری از والدین و دوستان از دست دادن خانواده و نقص عضو ویا داشتن عیب های ظاهری ممکن است موجب به وجود امدن افسردگی شود.برای جلو گیری از ان تا جایی که ممکن باشد از خانواده دور نشوند و مورد ازار و ازیت قرار نگیرند وهمیشه عیب های انان را یاد اوری نکنیم

علایم و نشانه های بیماری افسردگی در کودکان چه چیزهایی است؟

این کودکان اعتماد به نفس ندارند و همیشه میخواهند تنها باشند و از جمع دوری میکنند و نسبت به اینده امید وار نیستند.کودک حساس میشود و پرخاشگر و بی حوصله است و یک سری ناراحتی جسمی در او به وجود می اید و خواب منظم ندارد و از مرگ و خودکشی سخن میگوید که حتما باید او را نزد روانپژشک ببرید.

علایم افسردگی

خانواده چه نقشی در درمان افسردگی کودکان دارد؟

خانواده نقش مهی در درمان دارد اگر انان محیط شاد و پر امنیت برای کودک بسازند و خواسته هایش را براورده کنند کودک باید احساس کند برایتان مهم است و به او عشق و علاقه خود را نشان دهید.بگذارید حرف هایش را بیان کند و ناراحتی هایش را ابراز کند تا بدانیم از چه ناراحت است و ان را بر طرف کنیم

منبع :