آکاایران: بسیاری از مادران هنگامی که به فرزندانشان غذا می دهند متوجه می شوند که در ایام خاصی دچار کم اشتهایی یا بی اشتهایی شده اند. یکی از علت های این معضل این است که برخی مادرها به فرزند تازه غذا خور خود نان کهنه یا بیات شده و یا چنجه گوشت می دهند. بخش روانشناسی کودکان وب سایت وب ها امروز به بررسی علت بی اشتهایی کودکان پرداخته است که خوب است آن را بخوانید.

در چنین زمانی که هنوز کودکان و لثه های آنان از استحکام خوبی برخوردار نیستند، نمی توانند به راحتی این گونه غذا ها را بجوند و به راحتی قورت دهند به همین دلیل، از خوردن برخی غذاها احساس سختی می کنند و هرگز میل نمی کنند بنابر این مادر به اشتباه فکر می کند که دچار بی اشتهایی شده است.

جویدن زیاد چه در بزرگسالان و چه در کودکان موجب می شود فرد احساس سیری کاذب پیدا کند. اگر کودکی برای میل کردن غذا به سختی بیفتد و فرایند جویدن را زیاد طی کند، موجب می شود که احساس سیری پیدا کند. برای نمونه اگر از آب سیب به جای خود سیب به کودک بخورانید وی احساس سیری نخواهد کرد چرا که نیاز به جویدن ندارد.

بنابراین باید به برنامه غذایی کودک، میوه جات و عادات غذایی وی توجه کنید تا بتوانید اشتهای او را برگردانید و با مراعات کامل، غذای سالم و تازه به وی بخورانید که بدون سختی ان را بجود.

منبع :