آکاایران: بیمار شدن کودکان مشکل بزرگیست اما مشکل بزرگتر خوراندن دارو به آن هاست . یکی از ناراحتی های والدین آن است که چگونه به کودک بیمار خود دارو دهند که او مقاومت نکند . برای راهنمایی والدین در این مطلب چندین نکته قرار دادیم که با انجام آن ها کودک شما راحت تر دارو مصرف می کند .

هیچوقت به کودک نگویید که دارو چه مزه ای است و اگر چشید و مزه آن را دوست نداشت سعی کنید با سرگرم کردن او مزه دارو را از یادش ببرید . هیچوقت جدی و عصبی نشوید زیرا طبیعیست است که مقابل دارو مقاومت کند .فقط سعی کنید با حوصله او را راضی به خوردن دارو کنید .

همیشه هدیه ای بعد از دارو و مخصوصا تزریقات برای کودک در نظر بگیرید . حتی اگر یک شکلات باشد و سعی کنید اگر کودکان تزریق دارد ابتدا سرنگ خالی را روی پوست خود بکشید تا ببیند نباید بترسد .

در اسباب بازی های کودکان حتما لوازم اسباب بازی پزشکی هم قرار دهید تا از قبل وسایلی مانند سرنگ و … را دیده باشد تا کمتر با دیدن درمانگاه و وسایل پزشکی بترسد .

چگونه به کودکان دارو بخورانیم -آکاروانشناسی کودک

سعی کنید کودکتان را بخندانید . او را قلقلک دهید, بازی کنید , ببوسید و بخندانید و اگر امکان دارد و با نظر پزشک دارو را با اب میوه , عسل و … مخلوط کرده تا کودک راحت تر میل کند .

در دادن دارو به کودک عجله نکنید و با خواندن شعر و حتی در نظر گرفتن قاشق بصورت قطار و اتومبیل و با ملایمت به او دارو بخورانید . هیچوقت بزور دارو را در دهان کودک نکنید زیرا مصرف دارو در دفعه های بعدی را برای کودک مشکل تر می کنید .

پس از دادن دارو سریعا او را رها نکنید و به کار خود مشغول شوید حداقل او را با گفتن تو یک قهرمان هستی تشویق کنید .

منبع :