آکاایران: اگر کودکی دروغگو دارید بخوانید

آکاایران: اگر فکر می کنید که کودکتان به شما دروغ می گوید با ترفندی ساده می توانید متوجه این موضوع شوید . البته با توجه به تربیت خانوادگی و جامعه ای که کودک در آن بزرگ شده شاید تشخیص دروغگویی کودکان متفاوت باشد اما بطور کلی می توان گفت کودک در حین دروغ گفتن عصبی و ناراحت می شود این درحالیست که وقتی حقیقت را می گوید آرامش خاصی دارد . فقط کافیست به طرز بیان و ظاهر او در حین صحبت توجه کنید کودکی که با داد زدن یا چهره ای غمگین و من من کردن شروع به حرف زدن میکند قصد دروغ گویی دارد این درحالیست که کودک برای دروغ گفتن تمرین نکرده باشد اما درصورتیکه قبل از حرف خیال بافی کرده و خود را برای دروغ گویی آماده کرده است فقط می توانید از ساده بودن کلمات استفاده شده در صحجبت او پی به دروغگویی او ببرید . کودکی که در حین تشریح موضوعی منطقی و با بازکردن جزئیات سخن می گوید یعنی از قبل برای این صحبت تمرین کرده و شک نکنید که دارد دروغ می گویید . البته والدین با شناختی که از کودکان خود دارند می توانند با هرگونه تغییری در کودکشان این فرایند را به راحتی متوجه شوند .

اگر کودکی دروغگو دارید بخوانید -آکاتشخیص دروغگویی کودکان

حالا که پی به دروغگویی کودک خود بردید می توانید با روشی ساده او را از این کار منع کنید . فقط کافیست در گام اول هیچگاه کودک خود را مقصر نکنید زیرا اگر او را دروغگو خطاب کنید او بیشتر دروغ می گوید و حتی به او نگویید چندمین بار است که دروغ می گویی !!!! در واقع اعتراف گیری از کودک بدترین راه جلوگیری از دورغ گفتن اوست . در گام بعدی با صحبت منطقی و محبت از مضرات دروغگویی به او بگویید و برای او در زمان راست گویی تشویقی در نظر بگیرید تا بفهمد اگر حقیقت را بگوید به نفع اوست حتی اگر کار بدی انجام داده باشد . والدین باید ریشه دروغگویی را در کودک شناسایی کنند و با محبت آن را از بین ببرند زیرا برخورد تند این ناهنجاری کودک را شدت می بخشد .

منبع :