زمان مناسب برای مصرف آنتی بیوتیک ها

مصرف آنتی بیوتیک هنگام مشاهده علائم اولیه سرماخوردگی در کودکان, درست است یا غلط؟

مصرف آنتی بیوتیک هنگام مشاهده علائم اولیه سرماخوردگی در کودکان

بهتر است به خانواده ها آموزش داده شود تا مجموعه ای از نشانه های اولیه عفونت های تنفسی را شناسایی کنند
تا شروع درمان با آنتی بیوتیک با تجویز پزشک به موقع انجام شود.

آزاده فهیمیان، متخصص بیماری های کودکان گفت: باید به خانواده ها آموزش داده شود تا مجموعه ای از نشانه های اولیه عفونت های تنفسی را شناسایی کنند
و شروع درمان با آنتی بیوتیک با تجویز پزشک به موقع انجام شود.

براساس گزارش های منتشر شده، مصرف آنتی بیوتیک های رایج هنگام مشاهده
نشانه ها ی اولیه ی سرماخوردگی در کودکانی که بعد از یک سرماخوردگی معمولی دچار خس خس شدید و مشکل تنفسی می شوند
و در خطر ابتلا به بیماری شدید در دستگاه تنفسی تحتانی می باشند، می تواند مفید باشد.

آکاایران: مصرف آنتی بیوتیک | مصرف آنتی بیوتیک هنگام مشاهده علائم اولیه سرماخوردگی در کودکان

بهترین زمان مصرف آنتی بیوتیک

مصرف زودهنگام برخی آنتی بیوتیک ها در جلوگیری از عفونت های تنفسی ناشی از پیشرفت سرماخوردگی سودمند است.
خردسالان عموماً به عفونت های تنفسی مبتلا می شوند و غالب آنان به زودی از سرفه و احتقان بهبود می یابند،
اما در تعداد قابل توجهی از آنها بیماری شدت می یابد، تاحدی که منجر به بروز مشکلات تنفسی شدید
و مراجعه به درمانگاه های مراقبت ویژه یا اورژانس می شود.

 

بهتر است به خانواده ها آموزش داده شود تا مجموعه ای از نشانه های اولیه عفونت های تنفسی را شناسایی کنند
تا شروع درمان با آنتی بیوتیک با تجویز پزشک به موقع انجام شود.

فارس

.

منبع : niksalehi.com