آکاایران: راهکارهای مراقبت از فرزندان , وقتی کودکان وارد مرحله نوجوانی می شوند همه تجربه هایی که از لحاظ هیجانی و عاطفی در دوره کودکی کسب کرده اند، ذهنیت آنها از جهان هستی را در نوجوانی شکل می دهد.

 راهکارهای مراقبت از فرزندان

راهکارهای مراقبت از فرزندان , بررسی های انجام شده از سوی کارشناسان نشان می دهد اغلب افرادی که در بزرگسالی مرتکب
کودک آزاری و آزار جنسی می شوند، خود در دوران کودکی قربانی شده اند.
اگر این فرضیه درست باشد، برای جلوگیری از شیوع چنین رفتاری چه باید کرد؟ از دیدگاه رشدی، وقتی کودکان وارد
مرحله نوجوانی می شوند همه تجربه هایی که از لحاظ هیجانی و عاطفی در دوره کودکی کسب کرده اند، ذهنیت آنها از جهان
هستی را در نوجوانی شکل می دهد.
حال اگر این تجربیات آزاردهنده و نامطلوب باشند باعث شکل گیری باورهایی درون فرد می شوند که زمینه ساز شکل گیری ارتباط ناکارآمد

او با دیگران می شود.
مثلا وقتی فردی در کودکی مورد آزار (جنسی، کلامی، فیزیکی و…) قرار می گیرد، هر نوع صدمه باعث می شود او باور های
ناخوشایندی کسب کند.

آکاایران: راهکارهای مراقبت از فرزندان | راهکارهای مناسب برای مراقبت از کودکان

چگونه از فرزندان خود مراقبت کنیم؟

مثل اینکه: من آدم خوبی نیستم، من ناتوانم، ارزشمند نیستم،
دوست داشتنی نیستم و… او باورهایی درباره دیگران و جامعه نیز پیدا می کند و به جایی می رسد که فکر می کند
دنیا جای خطرناکی است، به هیچ کس نمی شود اعتماد کرد و… در چنین شرایطی فرد در ارتباط با دیگران براساس باورهایی
که در او به وجود آمده واکنش نشان می دهد.
اما آیا افراد آزارگر، خود در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند؟ تراژدی زندگی انسان این است که ممکن
است نماد مجسم چیزی شود که از آن آسیب دیده است.
مثلا چون در کودکی کتک خورده در بزرگسالی فرزندانش را کتک بزند یا اینکه اگر در کودکی مورد آزار جنسی

قرار گرفته در بزرگسالی دیگران را آزار دهد.
اکثر افرادی که رفتارهای غیرمتعارف جنسی دارند حتما نیاز به توجه و درمان دارند.
بهترین راه آموزش دادن فرزندان در سن مناسب است.

 

چگونه از کودکان مراقبت کنیم

والدین باید اطلاعات لازم را در اختیار فرزندان شان قرار دهند.
مثلا وقتی درباره چشم، گوش و بینی به کودک اطلاعات داده می شود درباره سایر اندام او نیز به عنوان یک سؤال
باید به او اطلاعاتی ارائه شود که البته باید متناسب با سن کودک باشد.
از این گذشته باید نحوه مراقبت از خود و تکنیک های جرأت ورزی و توانایی نه گفتن نیز به فرزندان آموزش
داده شود.
نکته مهم دیگر ایجاد رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان است طوری که کودک مشکلاتش را برای والدینش بازگو کند
فاقد اینکه نگران پیامدهایش باشد.
مثلا اگر کسی به او دست درازی کرد جرأت کند ماجرا را برای والدینش تعریف کند.
فاقد اینکه نگران سرزنش، تحقیر و توبیخ آنها باشد.
این صمیمیت سبب می شود بچه ها با مشاهده نخستین علائم خطر موضوع را به والدین خود اعلام کنند و در برابر
خطرات تا حدودی مصون باشند.» همشهری آنلاین

.

منبع : niksalehi.com