آکاایران: محققان هشدار دادند که مجاز کردن کودکان برای تماشای بیش از حد تلویزیون،

آکاایران: تاثیر تماشای تلویزیون در مجرم شدن کودک

آنها را در خطر رفتارهای ضداجتماعی و حتی مجرمانه قرار می دهد.
محققان به این نتیجه رسیدند که کودکانی که طی ساعات بی پایانی تلویزیون تماشا می کنند، این احتمال در مورد آنها افزایش می یابد که در دوران بزرگسالی به دلیل رفتارهای مجرمانه خود محکوم شوند.
این تحقیقات انجام شده در نیوزیلند یک گروه 1000 نفری از کودکان 5 تا 15 ساله را طی سالهای 1972 و 1973 به صورت هر دو سال درمیان دنبال کرده و از آنها پرسیده شده است که چقدر تلویزیون تماشا می کنند.
افرادی که در کودکی بیشتر تلویزیون تماشا می کردند در دوران بزرگسالی خود شخصیتهای ضد اجتماعی شکل داده و احتمال محکومیت آنها به علت انجام جرایم مجرمانه زیاد است.
این تحقیق از یک هزار کودک انجام شده که نشان می دهد کودکانی که بیش از حد تلویزیون تماشا می کنند در زمان بزرگسالی بیشتر دچار شخصیتهای ضداجتماعی می شوند
باب هانکوکس استاد یار دانشگاه اوتاگو اظهار داشت که وی و همکارش لیندزی رابرتسون به این نتیجه رسیده اند که خطر محکومیت مجرمانه در زمان بزرگسالی با هر ساعت تماشای بیشتر از حد میانگین، افزایش می یابد.
رفتار ضداجتماعی یکی از مشکلات مهم جامعه تلقی می شود.
براساس اظهارات هانکوکس، درحالی که ما نمی توانیم بگوییم تلویزیون عامل تمام رفتارهای ضداجتماعی است، نتایج ما نشان می دهد که کاهش زمان تماشای تلویزیون در کودکی می تواند نرخ این رفتارها را در بزرگسالی کاهش دهد.
این تحقیق نشان می دهد که وقتی کودک ساعات طولانی به تماشای تلویزیون سپری می کند ویژگیهای شخصیت تهاجمی پیداکرده و تمایل زیادی به تجربه احساسات منفی در بزرگسالی پیدا می کند.
نتایج این تحقیق در مجله پزشکی سلامت کودکان منتشر شده است.

گردآوری: گروه سلامت پرداد

.

منبع :