آکاایران: دیدن کابوس و مشکلات خواب بدون بیان و توضیحی توسط کودک.

آکاایران: علایم موجود در رفتارهای کودکی که مورد سوء استفاده قرار گرفته


پریشان به نظر آمدن و داشتن روابط فاصله دار و دوری گزیدن از بزرگترها.
تغییر ناگهانی در عادات خوردن:
تغییر در زمان حاضر شدن برای غذا خوردن.
از دست دادن اشتها (غالبا بی اشتهایی عصبی) و یا افزایش آن.
اشکال در بلع.
نوسانات ناگهانی خلقی( احساس خشم، ترس، ناامنی)
ترسیم و نوشتن رویاهای ترسناک درباره سکس.
گسترش علایم ترس و انزجار از افراد خاص یا مکان های جدید.
خودداری از صحبت کردن درباره راز های خود با اطرافیان بالغ (والدین).
صحبت کردن درباره یک دوست جدید بزرگتر از خودش.
داشتن تصویر منفی از بدن خودش به عنوان یک بدن کثیف و بد.
پیدا کردن مبلغی پول، هدیه یا اسباب بازی توسط  والدین در میان وسایلش یا کیفش که قبلا نداشته است.
به کار بردن واژه های غیر معمول و جدید برای نامیدن بخش های خصوصی از بدن خود.
مقاومت در برابر تعویض لباس زمان خواب، دستشویی رفتن و حمام.
تقلید از رفتارهای جنسی مشابه رفتارهای بزرگسالان، با اسباب بازی یا حیوانات.
پرسش درباره بازی های جنسی یا رفتارهای جنسی بزرگترها.
بازگشت به رفتارهای سنین پایین تر: همچون مکیدن انگشت، شب ادراری.
تذکر: به عنوان بزرگتر بر خودتان مسلط باشد حتی در صورتی که تصور می کنید واقعا اتفاقی افتاده است ، در غیر این صورت ممکن است فرزندتان بیقرار شود یا شدیدا احساس گناه کند. فراموش نکنید که برای پیشگیری از کودک آزاری جنسی، کودکان مسئول نیستند بلکه این بزرگترها هستند که مسئولند. بچه ها غالبا در سنی نیستند که توانایی مراقبت از خودشان را داشته باشند و نیاز به نظارت و مراقبت توسط بزرگترهای خودشان را دارند.

گردآوری:‌گروه سلامت پرداد

.

منبع :