آسیب های جوجه های رنگی برای کودکان

آسیب های جوجه های رنگی برای کودکان , هرگز برای سرگرم شدن فرزندتان جوجه های رنگی تهیه نکنید، این جوحه ها از لحاظ بهداشتی مناسب کودکان نیستند و می توانند ناقل بیماری سالمونلوز به کودکتان باشند، همچنین عمر زیای نمی کنند و ممکن است با از دست دادن آنها فرزندتان دچار ناراحتی و افسردگی شود.

کارشناس دامپزشکی از احتمال انتقال بیماری گوارشی از جوجه های رنگی به انسان خبر داد.

بهروز حلت اظهارکرد: با شروع فصل بهار بازار فروش جوجه های رنگی در کوچه و خیابان داغ می شود.

وی ادامه داد: فروشندگان این جوجه ها معمولا درمحلهای پررفت و آمد بساط می کنند تا توجه کودکان را جلب کنند.

وی افزود: این روزها از هرخیابانی که رد بشویم کودکانی را می بینیم
که با خوشحالی جوجه ای رنگی به دست گرفته اند تا همبازی خود در خانه را جورکرده باشند.

آکاایران: آسیب های جوجه های رنگی برای کودکان

آسیب های جوجه های رنگی برای کودکان

این کارشناس دامپزشکی توضیح داد: هرچند داشتن حیوان خانگی باعث افزایش حس مسئولیت پذیری،
شادابی روحیه و درونی شدن دوستی با حیوانات در کودکان می شود، ولی همه حیوانات بدون آسیب نیستند.

حلت با اشاره به آلوده بودن برخی از این جوجه های رنگی ابرازکرد:
این جوجه ها معمولا در جوجه کشی تولید می شوند و ممکن است
تخمی که از آن بیرون آمده اند به مدفوع مرغ آلوده باشد
و از آنجاکه تعداد زیادی از این جوجه ها در کنار هم قرار می گیرند،
احتمال انتقال آلودگی بین آن ها زیاد است.

وی با اشاره به بیماری قابل انتقال از این جوجه های رنگی گفت:
احتمال انتقال بیماری سالمونلوز به انسان با علایمی چون پیچش شکم، بدن درد،
اسهال و استفراغ شدید وجود دارد،
بنابراین والدین باید در زمان خرید جوجه برای فرزندشان دقت داشته باشند.

وی افزود: والدین باید برای جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری به فرزندشان،
جوجه خریداری کرده را به دامپزشکی برده
و اقدامات لازم برای انگل زدایی و تزریق واکسن به حیوان را انجام دهند
تا با خیال راحت از همزیستی فرزندشان با جوجه های کوچولو لذت ببرند.

ایسنا

.

منبع :