خود مراقبتی از ۲ تا ۵ سال

آموزش خود مراقبتی از ۲ تا ۵ سال

بهتر است از سنین دو سالگی به بعد اقدامات و نکات مهم را در برابر خطرهای جانبی به فرزندتان آموزش دهید
و سعی کنید اعتماد به نفس را در آن ها افزایش دهید آن ها را با خطرات محیطی
و جانبی آشنا کنید تا قدمی در راه خودمراقبتی برداشته باشند .

اعتمادبه نفس کودکان در فاصله ۲ تا ۵ سالگی روزبه روز افزایش پیدا می کند
و تمایل آنان به کشف جهان پیرامونی بیشتر می شود.
با این حال، این کودکان هنوز هم به نظارت از نزدیک و راهنمایی های پدر و مادر نیاز دارند.
پدرها و مادرها می توانند از اصول کلی زیر برای محافظت از کودکان ۲ تا ۵ سال کمک بگیرند:
شما باید قواعد و اصول مشخصی را برای کودک در نظر بگیرید و آن ها را به طور مداوم اجرا کنید.
این کار به کودک کمک می کند تا نکات زیادی درباره خطرهای احتمالی یاد بگیرد.
پدرها و مادرها باید بخشی از اصول ایمنی اولیه و اقدامات احتیاطی را به کودکان آموزش بدهند.
یادگیری این نکات برای موقعیت های داخل خانه و خارج از آن واقعا برای کودک لازم است.
برای مثال، به کودک آموزش بدهید که همیشه باید روی صندلی خودرو بنشیند،

آکاایران: خود مراقبتی از ۲ تا ۵ سال

یا وسایلی مانند توستر می توانند باعث سوختگی شوند.
آموزش دادن عادت های رفتاری سالم به کودکان و تمرین این عادت ها، نکته مهم بعدی است.
این کار از کودک در مقابل بیماری های و عفونت های محافظت می کند.
برای مثال، چندین بار دست های خودتان و کودک را در طول روز بشویید
و اسباب بازی ها را با همدیگر تمیز کنید. علاوه بر این، دوره های واکسیناسیون کودک را کامل انجام بدهید.

سلامتیسم

.

منبع :