روش های صحیح تربیتی

با روش های صحیح تربیتی کودکان آشنا شوید.  کودکان نیاز به کودکی دارند!
کودکان گل های باغ زندگی و اصلی ترین ثمره اردواج و تشکیل خانواده هستند.
عده ای از والدین بر این باورند که روش صحیح تربیتی اینگونه است
که از کودکی فرزند را به درس خواندن عادت داد به نحوی که کودک اکثر وقت خود را به این امر اختصاص دهد
و یا اینکه اجازه انجام بسیاری از کار ها را از وی می گیریند و به قولی اجازه کودکی کردن را به فرزند خود نمی دهند…

توجه به نیاز کودکان از ضروریاتی است که همواره مورد توجه والدین قرار دارد
اما گاهی برخی از نیازها در میان اولویت های والدین رنگ می بازد و کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

داشتن فرزندی نخبه و سرآمد

تمایل به داشتن فرزندی نخبه و سرآمد در میان کودکان دیگر باعث شده
بسیاری از بچه ها به جای بازی و تفریح هرروزه از کلاسی به کلاس دیگر بروند.
اما روانشناسان معتقدند باید اجازه بدهیم فرزندانمان در دوران کودکی،
بازی و تفریح کنندحمیلا بخشی، روانشناس با اشاره به اینکه کودکی کردن
با رشد و تعالی کودک درون هر فرد که بخش عاطفی وجود اوست ارتباط دارد،
به «ایران» می گوید: باید اجازه دهیم فرزندانمان از روزها و لحظات کودکی خود استفاده کنند
و در خلال بازی و تفریح، تجربیات لازم را کسب کنند و برای دوران بزرگسالی آماده شوند.

آکاایران: روش های صحیح تربیتی

روش های صحیح تربیتی

وی با تأکید بر اینکه داشتن روان سالم در دوران کودکی تنها راه پیشگیری از آسیب دیدن در برابر مشکلات
دوران بزرگسالی است، خاطرنشان می کند: بازی و تفریح مناسب باعث می شود
فرزندان ما با روانی سالم و پویا قدم در دوران بزرگسالی بگذارند و در برابر مشکلات ریز و درشت این دوران کمتر فرسوده شوند.

اما اگر در دوران کودکی به نیازهای اصلی فرزندتان بدرستی پاسخ ندهید،
در واقع او را در همان مرحله از رشد فکری متوقف کرده اید و باید منتظر باشید
که در بزرگسالی کودکانه زندگی کند! به این معنا که سعی خواهد کرد
کارهایی را که در کودکی نتوانسته انجام دهد، در سنین بزرگسالی به اشکال دیگر انجام خواهد داد.

فردا نیوز

.

منبع :