آکاایران: تکرار دروس برای کودکان اوتیسمی بی فایده است!

تکرار دروس برای کودکان اوتیسمی

آیا می دانستید تکرار زیاد مطالب درسی برای کودکان اوتیسمی هیچ فایده ای ندارد
و نمی تواند به آن ها کمکی کند و برای آموزش دادن این کودکان از روشهای دیگر باید کمک بگیرید تا مفاهیم را به آنان آموزش دهید

تحقیق جدید نشان می دهد آموزش اطلاعات جدید به افراد مبتلا به اوتیسم از طریق تکرار آن اطلاعات،
در واقع به توانایی آنها برای اعمال دانش یاد گرفته شده به موقعیت های دیگر لطمه وارد می کند.

آکاایران: تکرار دروس برای کودکان اوتیسمی

دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون و دانشگاه پیتزبورگ با بررسی گروهی از بیماران مبتلا به اوتیسم دریافتند
این افراد گاهی رفتار یا مهارت جدید را فقط در موقعیت خاص یاد می گیرند
اما در انتقال آن مهارت یا اطلاعات یاد گرفته شده به یک موقعیت جدید مشکل دارند.

به طور مثال، می توان با نشان دادن تصویر یک سگ و تکرارکردن واژه سگ بارها و بارها ماهیت این حیوان را به کودکان اوتیسمی آموزش داد
اما زمانی که آنها یاد می گیرند که گربه چه نوع حیوانی است یا سگی از نوع دیگر به آنها نشان داده می شود،
دانش قبلی خود از سگ را انتقال نمی دهند و باید اطلاعات جدید دوباره به آنها آموزش داده شود.

این یافته ها رویکردهای آموزشی کنونی که بر تکرار تمرکز دارند، را با چالش مواجه می سازد
و دارای مفاهیم مهمی برای آموزش دادن افراد مبتلا به اوتیسم است.

مهر

.

منبع :