آکاایران: انتخاب کتاب در جلسه های کتاب درمانی یکی از دشوارترین و

آکاایران: روش انتخاب کتاب کودکان

حساس ترین مراحل به شمار می آید. بزرگسالانی که جلسات کتاب درمانی را برای کودکان و نوجوانان به شکل فردی یا گروهی ساماندهی می کنند، باید از یکسو با مشکلات گروه مخاطبان آشنا باشند و از سوی دیگر با شناحتی که از کتاب های کودکان و نوجوانان دارند بتوانند بهترین گزینش ها را برای کتاب درمانی داشته باشند.
کتاب هایی که مشکلات کودکان و نوجوانان را بازتاب می دهند، بی شمارند. تنها باید دانست کدام کتاب برای کدام مشکلات گزینش شود و در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
معیارهای زیر شما را در گزینش کتاب مناسب کمک می کند:
 کتاب ها باید در سطح درک و علاقه کودکان باشد.
 درونمایه داستان ها با نیازهای کودکان منطبق باشد.
 طرح داستان باید واقعگرا باشد و خلاقیت کودکان را درحل مشکلات برانگیزاند، درباره ی مشکل اطلاعات دهد و شیوه ی برخورد کودک را نسبت به مشکل دگرگون کند.
 بینش درونی فرد را پرورش دهد.
 تصویری درست و حقیقی از مشکل ارائه دهد، مثلا تصویری تحریف شده از معلولان نشان ندهد.
  سبب تخلیه هیجانی کودک شود.
 تجربه ی یک سرگرمی سطح بالا را برای کودک فراهم می کند.
  از بار ادبی بالایی برخوردار باشد، دارای درونمایه واقعگرا، طرح منسجم، شخصیت های غیر کلیشه ای که در طول داستان رشد می کنند و متحول شوند، صحنه پردازی درست، سبکی گیرا و تخیل برانگیز باشد.
 آموزشی، پند دهنده و اخلاقی نباشد.

گردآوری: گروه آموزش پرداد

.

منبع :