کودکان شش ماهه

کودکان شش ماهه چه میزان صبر و طاقت دارند آن ها نسبت به  دیگر همسالان خود چه تفاوتی در میزان صبر و طاقت دارند و آیا به دنیا آمدن زودتر از موعد می تواند روی حوصله افراد تاثیر بگذارد یا خیر؟

آکاایران: کودکان شش ماهه چه میزان صبر و طاقت دارند؟

طبق مطالعه اخیر محققان، با انجام تست کشمش، مشخص شد
کودکانی که هفت ماهه به دنیا آمدند، عجول تر و دارای مهارت های تمرکزی پایین تر هستند.

محققان دانشگاه وارویک انگلستان تستی را طراحی کرده اند
که مبتنی بر مدت صبر و انتظار کودک ۲۰ ماهه در برداشتن کشمش از ظرف مقابلش است.

«دیتر وولک»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «انجام بازی ساده و پنج دقیقه ای کشمش می تواند
شیوه جدید امیدبخشی برای پیش بینی میزان توجه و کنترل در کودک باشد.»

در این مطالعه، محققان داده های مربوط به بیش از ۵۰۰ کودک به دنیا آمده
بعد از گذشت ۲۵ تا ۴۱ هفته از بارداری را جمع آوری و آنالیز کردند
و در زمان ۲۰ ماهگی آنها، میزان خودکنترلی آنها را ارزیابی کردند.
نتایج مطالعات نوزادان به دنیا آمده قبل از پایان دوران بارداری با نوزدانی که ۳۹ تا ۴۱ هفته بارداری را به طور کامل سپری کرده بودند، مقایسه شد.

سن ۲۰ ماهگی

در سن ۲۰ ماهگی ظرف کشمش در مقابل کودک گذاشته شد.
بعد از سه بار آموزش، از کودک خواسته شد تا منتظر بماند
و هر وقت که گفته شد (بعد از ۶۰ ثانیه) کشمش را از ظرف برداشته و بخورد.

در طول این مطالعه مشخص شد کودکانی که بسیار زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده بودند،
زودتر از زمان تعیین شده کشمش برداشته و می خوردند.
در ادامه پیگیری ها مشخص شد کودکانی که در دوران کودکی نتوانستند
مانع از رفتار عجولانه خود در برداشتن کشمش شوند،
هفت سال بعد در دوران تحصیل هم نسبت به همسن و سالان خود عملکرد خوبی نداشتند.

در حدود سن ۸ سالگی، این کودکان توسط تیمی از روانشناسان و پزشکان با استفاده از سه رتبه بندی رفتاری متفاوت توجه از سوی مادران، روانشناسان و کل تیم تحقیق ارزیابی شدند.
موفقیت های علمی آنها در دروسی مانند ریاضی، روخوانی و نگارش از طریق تست های استاندارد ارزشیابی شد.

یافته ها نشان داد هر چقدر فرد زودتر از موعد مقرر بدنیا آمده باشد،
قدرت کنترل بازدارندگی اش کمتر است.
در نتیجه این دسته از کودکان دارای مهارت های تمرکزی پایین تر و موفقیت های علمی ضعیف در سن ۸ سالگی بودند.

مهر

.

منبع :