آکاایران: این کوچولوهای زیبا در حالت های خنده داری به خواب رفته اند. ما تعدادی از این تصاویر را که توسط والدین شان منتشر شده ، برایتان آورده ایم. من پتوی پشمی ام را آماده کرده ام، لباس گرمم را پوشیدم و آماده خواب شده ام. آه.. این خود زندگی است. من بیدارم، راست می گم. فقط دارم به چشم هام استراحت می دم. مامان لالایی بسه، […]

این کوچولوهای زیبا در حالت های خنده داری به خواب رفته اند. ما تعدادی از این تصاویر را که توسط والدین شان منتشر شده ، برایتان آورده ایم.

من پتوی پشمی ام را آماده کرده ام، لباس گرمم را پوشیدم و آماده خواب شده ام. آه.. این خود زندگی است.

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

من بیدارم، راست می گم. فقط دارم به چشم هام استراحت می دم.

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

مامان لالایی بسه، من دارم سعی می کنم بخوابم.

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

من قول می دهم که او در حال خواب دیدن برنامه مورد علاقه اش است.

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

به نظر می رسه این کوچولو زیبا واقعا خسته است.

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

پایه های این ساختمان در حال چرت زدن است.

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

تخت از این بهتر پیدا نمی شه.

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

من می تونم برای خواب ،خودم و به مبل برسونم؟.. خر و پف…

شکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکاشکار لحظه های بامزه از خواب فسقلی ها! +عکس - -آکا

نی نی بان

مطالب مرتبط:

خواب طبیعی کودک چقدر است

ناگفته های خواب کودک

۱۳ نکته مهم راجع به خواب و تختخواب کودک!

.

منبع :