آکاایران: متخصصان اطفال تاکید دارند نوعی ماده نگهدارنده که در تولید بسیاری از دستمال های مرطوب استفاده می شود می تواند موجب بروز حساسیت پوستی در برخی کودکان شود. به گفته کارشناسان این ماده نگهدارنده سبب بروز حساسیت های پوستی با علائمی چون ورم، خشکی پوست، تاول و ترک های کوچک روی پوست می شود. در این بررسی متخصصان به مطالعه روی […]

متخصصان اطفال تاکید دارند نوعی ماده نگهدارنده که در تولید بسیاری از دستمال های مرطوب استفاده می شود می تواند موجب بروز حساسیت پوستی در برخی کودکان شود. به گفته کارشناسان این ماده نگهدارنده سبب بروز حساسیت های پوستی با علائمی چون ورم، خشکی پوست، تاول و ترک های کوچک روی پوست می شود.

در این بررسی متخصصان به مطالعه روی شش مورد حساسیت به این دستمال های مرطوب در فاصله سال های 2011 تا 2013 میلادی در آمریکا پرداختند. گزارش ها حاکیست در تمام این کودکان از نوعی دستمال مرطوب استفاده شده که حاوی نگهدارنده شناخته شده «متیل ایزوتیازولینون» (MI) بوده است.

دکتر «ماری ووچانگ»، محقق ارشد این مطالعه اظهار داشت: در بررسی های آزمایشگاهی به مطالعه تاثیر این نوع ماده نگهدارنده روی پوست و واکنش پوست نسبت به آن پرداختیم همچنین از والدین کودکان درخواست کردیم تا از مصرف این دستمال های مرطوب پرهیز کنند و پس از آن مشاهده شد که حساسیت های پوستی در این کودکان پس از گذشت چند روز فروکش کرد.

.

منبع :