غذاهای گازگرفتنی مضر برای کودکان

آشنایی با غذاهای گازگرفتنی مضر برای کودکان
الگوی رژیم غدایی کودکتان را با اخلاقیات وی تنظیم کنید واگر زمینه پرخاشگری در وی می بینید غذاهای گاز گرفتنی کمتری در لیستتان بگنجانید

آکاایران: غذاهای گازگرفتنی مضر برای کودکان

یکی از روش های خوردن غذا توسط کودکان می تواند باعث بروز مشکلات پرخاشگری در اطفال شود.

پژوهشگران هشدار می دهند خوردن بال مرغ می تواند سبب بروز پرخاشگری در کودکان شود.
گفتنی است، مطالعات جدید نشان داده کودکانی که مجبور به گاز گرفتن انواع خوراکی ها هستند دچار پرخاشگری می شوند.

بررسی ها نشان می دهند، پژوهشگران به والدین توصیه می کنند برای کاهش بروز پرخاشگری و همینطور عدم علاقه به خوردن
موارد غذایی توسط کودکان غذای آنان را خرد نموده در اختیار آنها برای خوردن غذا قرار دهند.

دکتر سلام

.

منبع :