نوزادان زودرس

یک تحقیق جالب درباره نوزادان زودرس

آکاایران: نوزادان زودرس و مقایسه آن ها با نوزادان عادی در مهارت های زبانی

ضررهای زایمان زودرس

تا پیش از این پزشکان و محققان از ضررهای زایمان زودرس و عوارض و عواقب آن هشدار می دادند
و این زایمان ها را بسیار خطرناک می دانستند اما حال یک تیم تحقیقاتی با مطالعه و بررسی روند
زبان باز کردن نوزادان عادی و زودرس به نتیجه جالبی رسیده است.

این مطالعه حاکی از این است که مهارت های زبانی نوزادان زودرس، در مقایسه با نوزادان عادی بسیار سریع تر توسعه می یابد.

نتایج این مطالعه نشان داد  نوزادان زودرس در ارتباط بین زبان و شناخت بسیار قدرتمندتر عمل می کنند
و این نتیجه مشخص می کند این جمعیت آسیب پذیر از بنیاد قوی تری در ارتباط بین زبان و معنا برخوردارند.

به گفته سندرا وکسمن از دانشگاه نورث وسترن، مطالعه مذکور به درک نقش تجربه اولیه
و وضعیت بلوغ نوزادان در فراهم آوردن این ارتباط حیاتی بین زبان و شناخت کمک می کند.

این تیم تحقیقاتی سلامت نوزادان زودرس، را با نوزادان عادی در یک سن مشخص
(سنی است که نوزادان شروع به یادگیری ارتباط بین مفاهیم و زبان می کنند) مقایسه کردند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نوزادان زودرس فرصت این را دارند
که بیشتر از نوزادان معمولی در معرض زبان قرار گیرند و تجربه بیشتری در شنیدن دارا باشند.

محققان می گویند بهره گیری نوزادان از در اختیار داشتن زمان اضافه از همان دوران نوزادی تا سن مدرسه مشهود است.

ایسنا

.

منبع :