آکاایران: ونگ و ونگ کودکان

یک روز بعدازظهر من برای کاری بیرون رفتم و دختر یازده ساله ام را در خانه تنها گذاشتم. بیست دقیقه بعد برگشتم و دخترم را روی تخت در حالی که به شدت هق هق و گریه می کرد دیدم. مهربانانه پرسیدم: «چه اتفاقی افتاده؟ موضوع چیه؟» اما او نمی توانست جواب بدهد و فقط هق هق می کرد. وحشت زده شده بودم، پرسیدم: «کسی اذیتت کرده؟» و او دستش را به علامت «نه» تکان داد. «خودت به خودت صدمه ای زدی؟» باز هم جواب «نه» بود. «برایانا! چه اتفاقی افتاده؟»

در میان هق هق گریه، شنیدم که گفت:«هم-هم-همستر». همستری در همسایگی ما بود که بچه ها بازی کردن با او را خیلی را دوست داشتند. من هراسان به اتاق بغلی دویدم. یواشکی نگاهی به قفس انداختم، کمی شیر روی زمین ریخته بود، اما همسترزنده بود و نفس می کشید! فریاد زدم: «همستر زنده است»، برایانا در حالی که همچنان اشک می ریخت وارد اتاق شد، او نمی توانست باور کند که همستر هنوز زنده است چون وقتی همستر را دیده بود پاهایش از قفس آویزان بوده و او مطمئن شده که گربه مرده است. برایانا گفت:« من دیوونه شده بودم، همستر رو برداشتم و پرتش کردم بیرون» ( چنین کاری برای دختر مهربان و نازک دل من واقعا کار خشنی محسوب می شود.) او هنوز آشفته به نظر می رسید. گفتم:« آیا احساس گناه می کردی اگه همستر مرده بود و فکر می کردی در مرگ او تو مقصری؟». به هدف زده بودم! موضوع همین بود. او به علامت تایید سر تکان داد و دوباره شروع به گریه کرد، این بار من او را درآغوش گرفتم و اجازه دادم گریه کند. همچنان که او در حال آرام شدن بود ما توانستیم درباره ی آن چه رخ داده بود و درباره ی واکنش او از ابتدای ماجرا تا به حال صحبت کنیم. حالا او تسلی خاطر پیدا کرده بود و از من نیز ممنون بود و ضمنا درس مهمی درباره ی پذیرفتن مسؤولیت بستن در اتاق موقع حضور همستر در آن جا یادگرفته بود.

احساسِ گناهِ کودک فرصتی است برای آموختن مسؤولیت پذیری و دانستن پیامدهای رفتارش. واکنش والدین نسبت به خطای کودک می تواند تاثیر عظیمی بر تقویت ( یا تضعیف) وجدان کودک، قابلیت یادگیری درست و نادرست، و سطح علاقه به اجتماع و مسؤولیت پذیری او دارد. کودکانی که اجازه می یابند احساسات خود را درک و احساس کنند و والدین شان به آن ها کمک می کنند که احساسات شان را بشناسند و از آن ها درس بگیرند؛ در حال آموختن مهارت برخورد به روش مسؤولانه با مسائل زندگی هستند. در صورتی که احساسات بچه ها سرکوب شود آن ها با سوءرفتار در اشکال گوناگون احساس خود را بیان می کنند.

بعضی راه ها که ما والدین ناآگاهانه احساسات بچه ها را از آن طریق سرکوب می کنیم عبارت اند از:

1. محافظت: «من به تو اطمینان می دم که گربه الان بیرون از خانه است. تو اصلا نگران این موضوع نباش»

2. تنبیه کردن:  «برای یک ماه از بازی با گربه محروم هستی»

3. حل مسأله: «چرا خوشحال نیستی؟ ما داریم می ریم بیرون که بستنی بخوریم و تو نباید در باره اون ماجرا بیشتر از این فکر کنی»

4. نتیجه اخلاقی گرفتن: «چه طور می تونی این قدر بی مسؤولیت باشی! من وقتی بچه بودم خیلی دختر مسؤولیت پذیری بودم و هرگز نمی ذاشتم چنین اتفاقی بیفته.»

5. انکار: «تو نباید احساس گناه کنی، تقصیر تونبود!»

6. تحقیر: «من نمی تونم باور کنم که تو گذاشتی چنین اتفاقی بیفته، چه طور این کار رو کردی، تو مایه ی خجالت هستی. من به دوستات می گم که تو چه کار کردی تا دیگه هرگز نذاری چنین اتفاقاتی بیفته.»

7. ترحم: «آه، عزیزم، اون گربه ی بد نباید می پرید و تو رو می ترسوند»

8. سخنرانی: «از حالا به بعد تو باید بیشتر دقت کنی خانوم کوچولو، من از تو می خوام که همیشه قبل از انجام کاری چک کنی که... »

و این تنها بخش کوچکی از لیست بلند سرکوب کننده های احساسات است. وقتی منظور ما این است که به فرزندمان به روش های بالا درسی بیاموزیم، اغلب نتیجه بسیار متفاوت از خواست ما از آب درمی آید. کودک به جای این که از اشتباهش درس بگیرد بیشتر به این توجه می کند که چه قدر ما بی انصاف هستیم یا چه قدر «آن ها» بد هستند. اگر ما می خوهیم فرزندان مان چیزی از خطای شان بیاموزند، یابد اول از احساسات صحبت کنیم و بعد در برخورد با موقعیت پیش آمده از احساسات مذکور استفاده کنیم.

بعضی روش ها برای حمایت از احساسات عبارت اند از:

1. همدردی: «من احساس تو رو درک می کنم، من هم همین احساس رو قبلا داشتم، احساس آزاردهنده ایه، نه؟»

2. اعتبار بخشیدن به احساسات: «این حق توئه که چنین احساسی داشته باشی، اگه این اتفاق برای من هم افتاده بود احتمالا همین احساس رو داشتم»

3. شناسایی احساسات: «مثل اینه که حس می کنی ....» یا «آیا احساس ناراحتی می کنی؟»

4. مصمم گوش کردن: «مستقیم در چشم هایش نگاه کنید و به آن چه بر او می گذرد گوش کنید. طوری گوش کنید که انگار صمیمی ترین دوست تان با شما صحبت می کند. «من سراپا گوشم، من مشتاقم بدونم چی داری می گی»

5. کنجکاوی: «جالبه، من می خوام درباره ی احساس تو در مورد اون ماجرا بیشتر بدونم»

6. تصدیق احساسات: « تو واقعا ناراحت به نظر می رسی.» یا « من دارم ببینم که چه قدر عصبانی هستی»

7. دعوت به بیان احساسات: «به من بیشتر بگو. من می خوام بدونم چه حالی داری.»

وقتی احساسات کودک را تصدیق می کنید، احساس آسایش خاطر را در وجود او خواهید دید و احساس خوهید کرد که رابطه ی خیلی نزدیکی با هم دارید. این موقعیت فرصتِ شگفت انگیزی برای ارتباط با فرزندتان در اختیار شما می گذارد و زمانی برای نزدیک شدن احساس های شما به یکدیگر نیز هست. و درست در همین زمان است که شما احساس خواهید کرد واقعا به حرف یکدیگر گوش می کنید و حرف یکدیگر را می شنوید. اگر از این طریق رابطه ی نزدیکی با فرزندتان برقرار کنید درخواهید یافت که به این ترتیب تاثیر و نفوذ بیشتری بر افکار و تصمیمات فرزندتان خواهید داشت، حتی آن ها نظر شما را در مورد موضوعات مختلف خواهند پرسید!

.

منبع :