آکاایران: صحبت کردن با کودکان در مورد طلاق!

نزدیک شدن به موضوع طلاق هم برای والدین و هم بچه ها حساس است . دکتر تیموتی دیویس ( Timothy Davis) خانواده  و کودک درمانگر ساکن ماساچوست ( Massachusetts) توصیه می کند که والدین به عنوان یک جبهه متحد صحبت کنند تا قوت قلب مجددی به بچه هایشان بدهند و از همان آغاز پروسه خود سرزنش گری را دفع کنند . دیویس رعایت نکات ذیل را پیشنهاد می دهد :

1 . والدین می بایست هر دو با هم درباره این موضوع صحبت کنند .حتی اگر قادر به حل مجدد اختلافات فی ما بین خود نیستند می بایست بتوانند به عنوان والدین  و با هم بر روی این موضوع کار کنند .

2 . قبل از صحبت برنامه مدونی تهیه نمایید .بچه هایی که به اندازه کافی بزرگ شده اند می خواهند در مورد اینکه کدام یک از والدین خانه را ترک خواهد کرد، والدین چه موقع از هم جدا خواهند شد، والدی که خانه را ترک می کند  قرار است کجا زندگی کند و آنها چگونه می توانند او را ملاقات کنند اطلاعات دقیقی دارا باشند .

3 . از بازی سرزنش دوری نمایید .شفاف و صریح باشید که این موضوع حاصل یک تصمیم دوطرفه است .

4 . فاقد مخفی کردن بخش زیادی از اطلاعات ، حقیقت را برای بچه ها بازگو نمایید .پیشنهاد دیویس این است که والدین می بایست  توضیح دهند که آنها با هم تفاهم نداشته اند  و تصمیم گرفته اند از هم جدا شوند زیرا در این صورت خانواده  زندگی شادتری خواهد داشت .

5 . به بچه هایتان بگویید که آنها را دوست دارید و این اطمینان را به آنها بدهید که در این موضوع هیچ تقصیری متوجه آنها نیست .

6 . به بچه ها اطمینان دهید که احساسات آنها برای شما مهم است  و می خواهید که حرفهایشان را گوش دهید . اجازه دهید که ناراحتی ، عصبانیت  و غم شان را ابراز کنند .

.

منبع :