آکاایران: مجموعه: دانستنیهای نوزادان

 این تکنیک ها برای همه ی کودکانی که هنوز چهار دست و پا راه نیفتاده اند بسیار خوب است. برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه ماساژ را قبل یا بعد از غذا انجام ندهید. زمانی که فکر می کنید کودک تان آماده است، یک حوله روی زمین پهن کنید و یک کاسه ی کوچک محتوی روغن گیاهی بیاورید.
ماساژ ران ها
پا های کودک تان نقطه ی خوبی برای شروع هستند چون حساسیت کمتری نسبت به بقیه ی بخش های بدن دارند. دست های تان را به کمی روغن آغشته کنید و دور یکی از ران های او را بگیرید و یک طرف بعد از طرف دیگر به پایین بکشید، به آرامی آنها را بفشارید مانند این که می خواهید شیر بدوشید. پا ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید. 

آکاایران: روش هایی برای ماساژ کودک

ماساژ ران ها

 
ماساژ پا ها
یک پا را بگیرید و آن را به آرامی در هر جهت بچرخانید. سپس بالای پا های کودک تان را از زیر مچ تا نوک پا دست بکشید. پا ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید.

 فواید ماساژ کودک

 
ماساژ کف پا ها
از شست تان استفاده کنید و کف پا های کودک تان را با حرکات دایره وار کوچک ماساژ دهید.  

 انواع ماساژ کودک

ماساژ کف پا ها


ماساژ انگشتان پا
برای تمام کردن ماساژ پا ها، هر کدام از انگشتان پای کودک را بین انگشت شست و سبابه ی خود بگیرید و به آرامی بکشید. این کار را برای هر 10 انگشت انجام دهید.   

روش هایی برای ماساژ کودک -آکاماساژ کودک

ماساژ انگشتان پا

 
ماساژ بازو ها
یکی از بازو های کودک تان را در دست بگیرید و فرم شیر دوشیدن که در ماساژ ران ها گفته شد، را از زیر بغل اجرا کنید تا به مچ او برسید. سپس دستش را بگیرید و به آرامی مچش را چند بار در هر جهت بچرخانید. بازو ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید.

 ماساژ کودک یک ماهه

 ماساژ بازو ها


ماساژ دست ها
با شست تان کف دست های کودک را با حرکات دایره مانند کوچک ماساژ دهید.    

 ماساژ کودک دو ماهه

ماساژ دست ها

 
ماساژ انگشتان
انگشت کودک را بین انگشت شست و سبابه ی خود بگیرید و به آرامی آن را بکشید، اجازه دهید انگشت او در میان انگشتان تان لیز بخورد. این حرکت را برای همه ی انگشتان او و شست هایش انجام دهید.     

 ماساژ دادن کودک

ماساژ انگشتان

 
ماساژ قفسه ی سینه
دستان خود را به حالت دعا روی قفسه سینه ی کودک قرار دهید. سپس دست های تان را به طرف خارج بکشید و با لطافت کف دست تان را روی قفسه سینه ی او پهن کنید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید.    

 راههای ماساژ کودک

ماساژ قفسه ی سینه

 
قفسه سینه (حرکت دوم)
یکی از دست های تان را در بالای قفسه سینه ی کودک به صورت عمودی بگذارید و آن را به آرامی تا ران هایش پایین بکشید. حرکت را تکرار کرده و دست های تان را عوض کنید و این حرکت را چند بار انجام دهید.       

 روش های ماساژ کودک

 ماساژ قفسه سینه (حرکت دوم)

 
ماساژ پشت
کودک را روی شکمش بخوابانید. با استفاده از نوک انگشتان تان دو طرف ستون فقرات را با حرکات چرخشی و دایره مانند کوچک، از پایین گردن شروع کنید تا به باسن او برسید.

        

 فایده ماساژ کودک

ماساژ پشت

 
ماساژ پشت (قسمت دوم)
حرکات ثابتی را از شانه های فرزندان تان شروع کنید و آن را تا پا هایش ادامه دهید. هنگامی که این حرکت را انجام دادید، او را پوشک کنید، نوازشش کنید و یا به او غذا بدهید. اما او احتمالا در این وضعیت در حال چرت زدن است.        

 فواید ماساژ کودک

 ماساژ پشت (قسمت دوم)

 

 


.

منبع :