آکاایران: مجموعه: دانستنیهای نوزادان

 

آکاایران: پیوند عاطفی مادر با نوزاد نارس


 

این توصیه ها با مادران نوزادان نارس کمک می کند تا با این کودکان در طول دوران بستری شدن در بیمارستان، پیوند عاطفی برقرار کنند:

 

 نوازش نوزاد
هر وقت که امکان پذیر به آرامی کودک تان را لمس کنید یا او را نوازش کنید.

 

 نوازش نوزاد
با کودک تان صحبت کنید، برای او قصه بگویید یا آواز بخوانید تا او به صدای آرامش بخش شما عادت کند.

 

 نوازش نوزاد
اگر به شما اجازه دادند، پوشک کودک تان را خودتان را عوض کنید.

 

 نوازش نوزاد
درجه حرارت بدن نوزاد را هنگامی موقعش فرا می رسد، خودتان اندازه بگیرید.

 

 نوازش نوزاد
در اولین حمام کردن نوزادتان مشارکت کنید.

 


 

 


.

منبع :