آکاایران: مجموعه: دانستنیهای نوزادان

 

آکاایران: ماست غذایی موثر در اسهال حاد نوزادان

 

 

براساس نتایج مطالعات محققان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مصرف ماست به عنوان یک ماده پرو بیوتیک در درمان اسهال حاد نوزادان موثر است.

 


کاهش تعداد اسهال به کمتر از نصف زمان ورود ، پاسخ به درمان تلقی شد. افزایش وزن، روزهای بستری و تعداد کاهش دفعات اسهال در دو گروه مقایسه شد.


یافته های نهایی بررسی از کاهش دفعات اسهال ، تعداد روزهای بستری و افزایش وزن در گروه دریافت کننده ماست حکایت داشت به نحوی که اختلاف معناداری بین گروه مورد و شاهد دیده شد.


محققان این طرح مصرف ماست پاستوریزه را به عنوان یک ماده پروبیوتیک با توجه به تاثیر مثبت آن در درمان اسهال حاد در نوزادان 6 تا 24 ماهه توصیه می کنند.


 

 

 


.

منبع :