آکاایران: با مسائل و مشکلاتی که کودکان به هنگام درخ

آکاایران: در مقابل حرف گوش نکردن کودک چه باید کرد؟

واست خرید وسیله ای ایجاد می کنند، چگونه می توان کنار آمد؟

موقع پخش پیام های بازرگانی نیز بهتر است تلویزیون را خاموش کنید. تحقیقات نشان داده است که هر چه کودکان کمتر پیام های بازرگانی تلویزیون را ببینند کمتر برای خرید وسایل نوین بهانه گیری می کنند. به همین دلیل تلویزیون را در زمان پخش آگهی ها خاموش کنید و یا برای آن ها توضیح دهید همه چیزهایی که در این آگهی ها تبلیغ می شود واقعیت ندارد و شگردی برای فروش بیشتر محصولات شرکت های تجاری است.

اگر به کودک خود یاد بدهید آن چه دارد به دیگران نیز ببخشد و از او بخواهید که بخشی از هزینه هایی را که برای خرید لوازم مورد نیاز او کنار گذشته اید با کمال رضایت به یک مؤسسه خیریه ببخشد و در جشن های نیکو کاری شرکت کند می آموزد که بخشش زیباست و زیاده خواهی کار درستی نیست.

بچه لگد و جیغ می زند، با کج خلقی اسباب بازیها را به زمین می کوبد به خاطر اینکه اسباب بازی که می خواسته، برایش نخریدید. چه باید کرد؟

آنچه نباید انجام دهید!

۱ــ سعی نکنید برای کودک نوپایتان دلیل و استدلال بتراشید. بچه ها در کج خلقی به حرف منطقی گوش نمی دهند

۲ــ خونسردی نشان ندهید،(کودک نباید احساس کند که او برای شما هیچ اهمییتی ندارد) چون این عمل کودک را به وحشت خواهد انداخت خاطره بدی در ذهن او به جای می گذارد

۳ــ در مقابل کودک تسلیم نشوید، چون تسلیم در مقابل رفتار بد کودک، نوعی پاداش دادن به اوست. و کج خلقی هایش را تقویت می کند(دفعه بعد یاد میگیرد اگر پافشاری کند شما تسلیم میشوید).

۴ــ به کودک رشوه مثل آب نبات یا خوراکی ندهید. او ممکن است برای گرفتن این رشوه چنین رفتاری را شروع کند.

آنچه باید انجام دهید!

۱ــ سکوت کنید و در مقابل آنچه دیگران فکر می کنند نگران نباشید(به او نگویید آبروریزی نکن جلوی مردم زشته!او یاد میگیرد از این موقعییت سوء استفاده کند).

۲ــ از خرده گیری و نزاع چشم پوشی کنید. تا جایی که ممکن است به کودک بی توجهی کنید(بی توجهی به رفتار بد کودک_نه خود او _ بهترین تنبیه و همیشه جواب میده).

۳ــ در صورت لزوم اگر کودک قصد مجروح یا صدمه زدن احتمالی را دارد، با نگهداشتن اجباری از این عمل خودداری کنید.

۴ــ اگر کج خلقی کودک ادامه یافت کرد فروشگاه را ترک کنید.

۵ــ در موقعی که کودک آرام است برایش توضیح دهید که اگر با کج خلقی وسایل را پرتاب یا خراب کند، فروشگاه را ترک خواهید کرد.

۶ــ به رفتار خوب پاداش دهید.بعد از آن عمل خوب، زمان ویژه ای به کودک صرف کنید.

زمانی که بچه ها جسور و رام نشدنی می شوند!

 همه ما زمانی صداهای وحشتناک کودک را شنیده ایم. این عمل گهگاهی به دلایل مختلف رخ می دهد! اما بچه ها نیاز دارند تا این مرحله را بگذرانند. آنها نیاز دارند تا به توانایی های ما در مقابل آنها پی ببرند، تا خود را از والدین جدا کنند و کنترل خود را یاد بگیرند. ما می توانیم به بچه ها یاد دهیم رفتار شایسته و بجایی در مقابل پاداش رفتار خوب، چشم پوشی رفتار محرک و جلوگیری به خود یا دیگران دارا باشند.

۱ــ قبل ورود به فروشگاه، رفتاری که انتظار دارید و نتیجه بد رفتاری را برای کودک شرح دهید:

_فقط یک چیز برایت میخرم،خیلی گران ن

 در مقابل حرف گوش نکردن کودک چه باید کرد؟ -آکا در مقابل حرف گوش نکردن کودک چه باید کرد؟ -آکا
باشد

_خودت راه میری،خسته شدی بغلت نمیکنم

_خودتو روی زمین نمیندازی و....

نکته:توجه کنید که در همه این موارد شما باید مصمم باشید و از حرفتون کوتاه نیایدوگرنه....

۲ــ احساس اطمینان در همه روشهاتان داشته باشید، همینطور اصرار برای گفتگو یا تسلیم را نپذیرید.

کودکان مشابه بقیه افراد هستند:

آنها ممکن است برخی وقتها حرفهای دیگران را گوش ندهند. در واقع در این سن شما باید به آنها یاد بدهید که چگونه به حرفهای دیگران توجه کنند. اما آنچه در اغلب موارد اتفاق می افتد این است که والدین یک چیز را 10 مرتبه تکرار می کنند سپس شمارش معکوس را برای تنبیه کودک آغاز می کنند. نتیجه این کار این است که کودک یاد می گیرد که هیچ وقت قبل از بار دهم به حرفهای آنها گوش ندهد.

کودک شما با گوش نکردن به حرفهای شما سعی می کند توجه شما را جلب کند؛ که البته نق زدن دائمی نوع خوبی از توجه کردن به کودک نیست! اما اگر کودک شما بتواند هنر حرف شنوی را به خوبی یاد بگیرد به پیشرفت فرآیند یادگیری در او کمک می کند؛ موجب می شود تا بیشتر به علائم هشدار توجه کند؛ به او کمک می کند تا با شما و معلمانش و سایر بزرگترهایی که از او انتظار می رود تا به آنها احترام بگذارد بهتر کنار بیاید؛ و همچنین به او کمک می کند تا دوستان بهتری پیدا کند. استراتژیهای ساده ای وجود دارند که اگر به طور مداوم از آنها استفاده کنید کودک شما مهارتهای لازم برای تبدیل شدن به یک "شنونده خوب" را فرا می گیرد. فراموش نکنید که هیچگاه برای آموزش دادن به کودک زود نیست! ممکن است یک کودک در این سن نتواند به خوبی یک کودک 5 ساله به حرفهای شما گوش بدهد اما باز هم می تواند تا حد زیادی حرف شنوی داشته باشد.

چه باید کرد وقتی فاقد توجه به هشدارهای ما:

کودکان روی دیوار ها نقاشی میکنند؟ روی مبل یا تخت جست یا ... بال و پایین میپرند و جست و خیز میکنن؟ توی کوچه یا خیابان با ماسه ها و شن ریزه های انباشته شده بازی میکنند و آنهارا به اطراف پخش میکنند؟ اشیائ منزل را وارسی و خراب میکن؟ آنقدر در خانه میدود که سرمان گیج میرود؟ و.......

مقصر کیست؟بچه ها ؟فقط یک لحظه تامل کنید. چرا برای کمترین چیزی که وقت و حوصله میگذاریم کودکانمان هستند؟ هیچ کودکی حق ندارد در خانه بدود ،اشیاء گران قیمت را جابه جا کند ، بالا و پایین بپرد و .... فکر میکنید کودکی که مرتب با کلمات نکن !ندو!درست نیست!و...روبرو شود چه روحیه ای خواهد داشت؟عدم اعتماد به نفس و همیشه نگران هست که نکنه کارم خطاست! ،مضطرب و گاهی پرخاشگر

والدین چه میکنند؟یا سعی میکنند با منطق بزرگسالان برایش توضیح دهند که وقتی بچه در حال بازیست کار کاملا بیهوده ای است یا سر او داد میزنن و تنبیهش میکنند. همیشه راه دیگری هم هست اما چون زحمت والدین خسته عصر تکنولوژی را زیاد میکند چندان استفاده نمیشود . زمان و محدوده خاصی را تعیین کنید و جایگزین ها را در اختیار فرشته کوچکتان قرار دهید تا نیازهایش به طور کامل و به جا برآورده شود و دیگر همیشه در صدد استفاده از موقعییت نباشد. کودکان معمولا دوست دارند روی دیوارها نقاشی کنند نه دفترشان .ما میتوانیم کاغذهای بزرگی پایین بعضی دیوارها نصب کنیم و از او بخواهیم آنجا نقاشی کند .روی آن با دستهای رنگیش نقشهایی ایجاد کند.(از اینکه با رنگ لباسهایش را کثیف کند نگران نباشید)

تشک فنری بی خطری برای کودک تهیه کنید که بتواند رویش بالا و پایین بپرد.

برای او گل رس تمیز و ماسه های شسته تهیه کنید و حتما وقتی را برای گل بازی برای او تخصیص دهید(طبق تحقیقات گل بازی باعث کاهش استرس و افسردگی و خشم میشود).

برای دست نزدن به اشیاء با ارزش کافیست آنها را دور از دسترس کودک قرار دهیم و مرتب سر او داد نزنیم که نکن!خراب میشه! (خانه همیشه دلپذیر یا سلامت روان کودکمان؟)

پس تا آنجا که میتوانیم دستورات را مثبت بدهیم نه منفی(روی این تشک بپر بهتر است تا روی مبل نپر) و محدوده ها را از قبل _نه در حین بازی_مشخص کنیم. گاهی هم لازم است با کودک برخورد قاطع شود .

.

منبع :