bxs1

ارث بری کودکان از هوش پدر و مادر , کودکان هوش خود را از مادرشان به ارث می برند. بر اساس گزارش ایندیپندنت،
به گفته این دانشمندان پدر در به ارث رسیدن میزان هوش و ذکاوت به کودکان هیچ دخالتی ندارد.

بچه ها هوش خود را از مادر به ارث می برند نه از پدر!

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد که کودکان هوش خود را از مادرشان به ارث می برند.
بر اساس گزارش ایندیپندنت، به گفته این دانشمندان پدر در به ارث رسیدن میزان هوش و ذکاوت به کودکان هیچ دخالتی ندارد.

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که زنان به خاطر داشتن دو کروموزوم X احتمال بیشتری برای انتقال ژن
هوش به فرزندانشان دارند.این در حالی است که مردان فقط یک کروموزوم X دارند و علاوه بر این دانشمندان اکنون بر این باورند
که ژن حامل عملکردهای شناختی پیشرفته که از پدر به ارث می رسد ممکن است به طور خودکار غیرفعال شوند.

آکاایران: هوش کودکان ارثیه پدری آنهاست و یا هوششان از مادر به ارث می برند؟

مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از موش های اصلاح ژنتیک شده نشان داد که کسانی
که با یک دوز اضافی از ژن مادر به دنیا آمده اند مغزی بزرگ و جسمی کوچک دارند اما این موضوع
در مورد کسانی که این دوز اضافی را از پدرانشان به ارث برده اند بلعکس است یعنی مغزی با حجم کوچکتر و جسمی بزرگتر دارند.

این موضوع یک پیوند قوی میان کودک و مادر ایجاد می کند و تصور می شود احساس امنیتی
که به این واسطه در کودکان ایجاد می شود به آنها اجازه می دهد تا به کشف جهان بپردازند
و در حل مشکلات اعتماد به نفس دارا باشند.

علاوه بر این، به گفته محققان مادران تمایل دارند به کودکانشان در حل مشکلات کمک کنند
به جای اینکه آنها را راهنمایی کنند تا با استفاده از پتانسیل بلقوه خود به رفع مشکلاتشان بپردازند.

تسنیم

.

منبع :