آکاایران: آلرژی غذایی کودکان , نتایج نشان داد که کودکان مبتلابه آلرژی غذایی بیشتر به اضطراب دوران کودکی مبتلا می شوند.

آلرژی غذایی کودکان

ارتباط بیـن آلـرژی غـذایـی و اضطـراب دوران کـودکـی

میزان ابتلا به آلرژی غذایی در ایالات متحده با تخمین های اخیر 8 درصد است و به طور فزاینده ای رو به افزایش است.
محققان 80 کودک مبتلابه آلرژی غذایی در سنین بین 4 تا 12 سال و به طور متوسط 8 ساله را موردمطالعه قراردادند.
همچنین آسم را در میان کودکان تحت کنترل قراردادند زیرا اختلالات اضطراب و خلق وخو،
در میان جوانان مبتلابه آسم شایع تر است.

آکاایران: ارتباط بیـن آلـرژی غـذایـی و اضطـراب دوران کـودکـی

آلرژی غذایی کودکان

سطح اضطراب در افرادی که دارای منابع مالی کمتری هستند رو به افزایش است و نشانه های اضطراب
در کودکان و مراقبین آن ها بیشتر است.
نتایج نشان می دهد که آلرژی غذایی به ویژه به اضطراب اجتماعی و ترس از روابط اجتماعی مرتبط است.

زیرا مدیریت یک وضعیت بالقوه تهدیدکننده زندگی، ممکن است موجب اضطراب شود و بعضی از کودکان ممکن است
اضطراب اجتماعی بیشتری در مورد” متفاوت بودن “از سایر کودکان بسته به سن آن ها دارا باشند.

بسیار ارزشمند است که ارتباط اضطراب با آلرژی غذایی را در بین نوجوانان و جوانان بررسی کنیم،
زیرا این گروه سنی در اوج ریسک ابتلا به افسردگی قرار دارند، بخصوص که اضطراب اوایل
دوران جوانی با افزایش خطر ابتلا به افسردگی همراه است.

با شیوع بالای آلرژی های غذایی امروزه، آموزش و پرورش در مدارس همچنان باید به عنوان یک اولویت مهم قرار گیرد.
با توجه به ارتباط قوی بین آلرژی غذایی و اضطراب اجتماعی در کودکان، بررسی های آینده
مربوط به رابطه سلامت روان با سلامت مواد غذایی نیز در تنظیمات بالینی، مدرسه و جامعه ضروری
است که می تواند در جهت توسعه مداخلات کمک کننده باشد.

سپید

.

منبع :