آکاایران: شناخت استعداد کودک , ریشه استعدادهای نهانی همواره در برخی از فعالیت های معمولی کودکان پنهان شده است .

شناخت استعداد کودک

شناخت استعداد کودک , شناخت فعالیت هایی که کودک آنها را با علاقه انجام می دهد راه اصلی کشف استعداد کودک است.

4 راهکار کلیدی شناخت استعداد کودک

پژمان بابایی روانشناس  با اشاره به اهمیت کشف استعداد کودکان اظهار کرد:
ریشه استعدادهای نهانی همواره در برخی از فعالیت های معمولی کودکان پنهان شده است .

آکاایران: 4 راهکار کلیدی شناخت استعداد کودک

این روانشناس با اشاره به لزوم کشف استعدادهای کودک درسنین پایین بیان کرد: هرچه شناسایی
و کشف استعدادهای پنهان کودکان در سنین پایین انجام شود دیدگاه آنها در مورد شغل آینده شان سریع تر شکل می گیرد.

بابایی بیان کرد: به ایده ها و نظرات کودکتان گوش کنید، استعداد بعضی از کودکان به طور کامل
برای اطرافیان قابل مشاهده است اما برخی استعدادهای پنهانی ممکن است
که در قالب ، خیال بافی خودشان را نشان بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان

.

منبع : niksalehi.com