آکاایران: علت خنده نوزاد در خواب , چشمان نوزاد به خلاء نگاه می کند چون قدرت بینایی و سیستم عصبی او هنوز کامل نیست و لبخند او نشانه ی احساسات و شادی اش نیست.

علت خنده نوزاد در خواب

علت خنده نوزاد در خواب , برای همه جالب و خوشحال کننده است اما بهتر است بدانید
این خنده های نوزاد واقعی نبوده و نشانه شادی او نیست.
خندیدن و گریه کردن، هر دو واکنش هایی غیراکتسابی است، یعنی ما آن ها را از دیگران نمی آموزیم.
هر دوی آن ها به ما کمک می کنند بتوانیم با اطرافیانمان بهتر ارتباط برقرار کنیم، اما خنده نوزاد، به
جز برقراری ارتباط، بهترین راه حلی است که او آن را به کار می گیرد تا والدین را مجذوب خود
کند.
یک رواشناس و آسیب شناس اجتماعی گفت:چشمان نوزاد به خلاء نگاه می کند چون قدرت بینایی و سیستم عصبی
او هنوز کامل نیست و لبخند او نشانه ی احساسات و شادی اش نیست.

آکاایران: علت خنده نوزاد در خواب چیست ؟

علت خنده نوزاد در خواب چیست ؟

روانشناس و آسیب شناس اجتماعی؛ گفت:خندیدن بسیار عل خوبی است و همه ی پزشکان و محققان به انجام آن تاکید
دارند و خنده درمانی به خصوص در کودکان در بسیاری از کشورهای پیشرفته صورت گرفته.
وی اذعان داشت: از همان هفته اول مادران حس میکنند نوزادشان لبخند می زند اما حقیقت آن است که او
تلاش میکند تا این کار را انجام دهد.
او ادامه داد:درواقع لبخند نوزاد یک هفته ای متقارن نیست و به گوشه لب محدود شده و همراه آن چشم
ها و گونه ها حرکتی انجام نمی دهند و به عبارت دیگر ماهیچه ها هنوز برای خندیدن توانمند نیستند.
وی تصریح کرد:نوزاد در این سن فقط در خواب می خندد و چون در جواب نوازش یا یک حس نیست
و ارتباطی به دنیای خارجی ندارد به آن لبخند دائمی گویند.
وی در ارتباط با خندیدن نوزاد ادامه داد:لبخند گوشه لب او واکنش هوشیارانه به اتفاقات اطراف نیست، همچنین چشمان او
به خلاءنگاه می کند چون قدرت بینایی و سیستم عصبی او هنوز کامل نیست و لبخند او نشانه احساسات و
شادی اش نیست.
وی تاکید کرد:خندیدن و گریه کردن هردو واکنش های غیر اکتسابی است و به ما کمک می کنند تا با
اطرافیانمان بهتر ارتباط برقرار کنیم اما خنده برای یک نوزاد به جز برقراری ارتباط راه حلی است که برای مجذوب
کردن والدین از آن استفاده می کند.
باشگاه خبرنگاران

.

منبع : niksalehi.com