مسمومیت های شیمیایی کودکان

مسمومیت های شیمیایی کودکان , معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بوانات در مورد
پیشگیری کودکان از مسمومیت های شیمیایی، گفت: کودکان را با زبان ساده، برای پیشگیری
از انواع مسمومیت های خطرناک، آموزش دهیم

غفلت والدین از دسترسی ساده و آسان کودکان به مواد شیمیایی موجود در خانه مانند داروها،
حشره کش ها و مواد شوینده، عامل اصلی این گونه مسمومیت ها در کودکان است.

دکتر “لیلا حسامی” توصیه کرد: در کنار آموزش، باید عوامل خطرساز را از کودک دور نگه داریم؛
به دلیل شباهت زیاد بعضی از قرص ها با شکلات، آنها را با تقسیم بندی مناسب و برچسب
مخصوص و دقت به تاریخ مصرف، در جای امن قرار داده و از دسترس کودکان دور نگه داریم.

او ادامه داد: باید کودکان را از دسترسی به گیاهان و خاک گلدان محافظت کرد زیرا خوردن کود،
خاک گلدان و برگ گیاهان ممکن است به مسمومیت شدید و خطرناک آنان منجر شود.

پیشگیری از مسمومیت های شیمیایی کودکان

آکاایران: کمک های اولیه در مسمومیت های شیمیایی کودکان

پیشگیری کودکان از مسمومیت های شیمیایی

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بوانات، اضافه کرد: باید سم های شیمیایی مانند مرگ موش،
حشره کش ها، گندزداها، انواع اسیدها و پاک کننده ها را در جعبه مخصوص قفل دار یا ظرف هایی
که کودکان نتوانند آنها را باز کنند یا در بالای قفسه ها نگهداری کنیم؛ همچنین برای نگهداری مواد غذایی،
سم ها یا مواد خطرناکی مانند الکل، از ظرف های مشابه استفاده نکنیم و هر ماده ای را در ظرف مخصوص، نگه داریم.

دکتر حسامی، تاکید کرد: سم ها و مواد شیمیایی را به مقدار زیاد در خانه نگه نداریم و از مواد سفیدکننده
و پاک کننده مانند جوهر نمک، همزمان استفاده نکنیم زیرا منجر به آزاد شدن گاز کلر می شود که بسیار خطرناک است.

او در رابطه با کمک های اولیه به این کودکان، گفت: در صورت مصرف دارو به وسیله کودک، او را فوری
به بیمارستان ببریم؛ نمونه قرص یا ماده شیمیایی مصرف شده را با خود به بیمارستان برده و در صورت
بیهوش بودن مسموم، او را به پهلو بخوابانیم و در صورت لزوم، به کودک تنفس مصنوعی بدهیم.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان بوانات، افزود: اگر مسومیت با مواد شیمیایی است،
هرگز کودک را وادار به استفراغ نکنیم زیرا باعث سوختگی دهان، حلق و مری می شود.

بهداشت نیوز

.

منبع : niksalehi.com