تاثیر بازی لگو

بازی لگو , براساس مطالعه نوین موسسه تحقیقات علوم محیطی تجربه بازی های دوران کودکی
به شدت در شکل گیری مهارت های محیطی افراد نقش دارد.

محققان اظهار کردند: جوانانی که با اسباب بازی های مبتنی بر ساخت و ساز مانند لگو و یا نوع خاصی از
بازی های ویدئویی بازی کرده بودند، نسبت به همسالان خود، عملکرد بهتری در آزمون استدلال فضایی
مانند مهارت لازم برای چرخش ذهنی اشیا داشتند.

نتایج تحقیقات نوین نشان می دهد زمانی که محققان تاثیر بازی های دوران کودکی را بررسی کردند،
تفاوت های جنسیتی در مهارت های فضایی مرتبط با تاثیر بازی های دوران کودکی در این مطالعه یافت نشد.

بازی لگو در کودکی

آکاایران: تاثیر بازی لگو در افزایش مهارت های ذهنی کودکان

تاثیر بازی های دوران کودکی

محققان اظهار کردند: با فراهم آوردن آموزش های فضایی لازم و ارائه اسباب های مرتبط قبل از شروع تحصیل،
می توان به کودکان فرصت داد تا مهارت های لازم در زمینه های مختلف مانند علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی را
به دست آورند.

نتایج بررسی ها نشان داد که الگوهای بازی در دوران کودکی منجر به تغییرات زیادی می شود.

شاید مطالعات گذشته تاثیر بازی دوران کودکی بر مهارت های فضایی را مورد بررسی قرار داده است،
اما این بررسی، برای اولین بار، نقش جنسیت در بازی ها را مورد مطالعه قرار داده است.

محققان همچنین عنوان کردند: لازم نیست بازی های ویدئویی یا لگوها خاص باشند و مهمترین
عامل موثر بازی با آنهاست که می تواند تفاوت را ایجاد کند.

تیم محققان مقاله خود را در Geosphere منتشر کرده است.

برنا

.

منبع : niksalehi.com