کودکان کوتاه قد

کودکان کوتاه قد , پژوهشگران دانمارکی دریافتند زنان و مردانی که در سن ۷ سالگی به طور میانگین
۵ سانتی متر از همسن و سال های خود بلندقدتر هستند، در بزرگسالی بالغ بر ۱۱ درصد کمتر دچار سکته
ایسکمیک می شوند؛ این نوع سکته ناشی از لختگی خون است.

ریسک سکته هموراژیک هم که نوعی سکته ناشی از خونریزی در مغز است، تا ۱۱ درصد در مردانی که
به طور متوسط ۵ سانتیمتر بلندتر از همسن و سال های خود در سن ۷ سالگی بودند، کاهش می یابد.
در مورد این نوع سکته هیچ رابطه ای در زنان شناسایی نشد.

سکته در کودکان کوتاه قد

آکاایران: احتمال سکته کودکان کوتاه قد در بزرگسالی بیشتر است

سکته کودکان کوتاه قد در بزرگسالی

«جنیفر لین بیکر»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان فردریکزبرگ دانمارک، در این باره می گوید:

قد کوتاه تر نشانه افزایش ریسک سکته است.
این مطالعه حدودا ۷۰ ساله شامل بیش از ۳۱۰ هزار نفر بود. به گفته بیکر، اگرچه این مطالعه
طولانی و بزرگ بوده، اما هنوز اثبات نشده است که کوتاه قدی عامل بروز سکته است.

در این مطالعه محققان بر قد کودکان از سن ۷ تا ۱۳ سالگی تمرکز کرده بودند. آنها به نتایج
مشابهی در رابطه با ریسک سکته و اندازه قد در هر یک از این سنین پی بردند.

به گفته بیکر، یک مکانیسم احتمالی در مورد ارتباط قد و سکته ممکن است فشارخون باشد.

وی می گوید:

مشخص شده است که افراد کوتاه قدتر فشارخون بالاتری دارند که در عوض ریسک سکته افزایش می یابد.

نوداد

.

منبع : niksalehi.com