آکاایران: برخی عادت های رفتاری در نوزادان، زنگ خطر وجود اختلال بیش فعالی بوده که قابل تشخیص است.

تشخیص بیش فعالی

تشخیص بیش فعالی , در خصوص اختلال بیش فعالی در کودکان گفت: با توجه به نام این اختلال،
بروز آن با فعالیت بیش از حد همراه است. به طور معمول جریانات و فرآیندهای ذهنی و رفتاری
فراتر از حد طبیعی انجام می شود .

وی با اشاره به تجربیات خود ادامه داد: این اختلال در سه سالگی قابل تشخیص است .
از طرفی به علت اهمیت وجود تمرکز و توجه در محیط تحصیل و نبود قابلیت انطباق رفتار این کودکان
با چارچوب های رفتاری و انضباطی مدرسه، دوران تحصیل بهترین زمان بروز و شناسایی است.
به عبارت دیگر، وجود قوانین و فضاهای محدود آموزشی در برابر آزادی های محیط خارج موجب
تشخیص آسان تر این اختلال است.

تشخیص بیش فعالی کودکان

آکاایران: تشخیص بیش فعالی کودکان در کوتاه ترین زمان

تشخیص اختلال بیش فعالی درکودکان

عسگری بیان کرد: ازجمله نشانه های بیش فعالی در کودکان علاوه بر فعالیت بیش از حد، حواس پرتی، تمرکز پایین، کمبود توجه، بی ثباتی دررفتار، تحریک پذیری و رفتارهای انفجاری و ناگهانی و در دوران شیرخوارگی حساسیت زیاد به نور، سرو صدا، دما، پرتحرکی و بی قراری همراه با گریه شدید است.علاوه بر این بیشتر کودکان در این سن کم خواب و پرتحرک بوده و تعداد کمی از آنان کم تحرک و بی حال هستند.

کارشناس ارشد روانشناسی اظهار داشت: با ورود این کودکان به فضاهای آموزشی، عوارض اختلال بیش از پیش خود را نشان می دهد.از جمله این عوارض ایجاد بی نظمی و اختلال درفرایند آموزشی کلاس درس است.

وی ادامه داد: اززمان تشخیص این اختلال درکودکان والدین می توانند برای درمان فرزندانشان اقدام کنند.درکنار دارو درمانی، درمان های روان شناختی با تمرکز بر رفتار درمانی و آموزش والدین است. هدف این روش درمانی افزایش میدان توجه، تمرکز، دقت و جلوگیری از کاهش اعتماد به نفس کودکان مبتلا است. در اصلاح رفتار این کودکان از روش های تشویقی یا محرومیت استفاده می شود.

تشخیص بیش فعالی در زمان کوتاه

عسگری با بیان اینکه والدین نقش اساسی در ایجاد رفتارهای اصلاحی دارند، گفت: بیشتر آموزش ها متمرکز بر نحوه مقابله اطرافیان با رفتارهای نا مناسب و مهارت آموزی کودکان است.پایین بودن اعتماد به نفس،سرخوردگی، عزت نفس پایین این کودکان و احساس ناتوانی درمقابله صحیح با محرک های محیطی و مهارت های پایین رفتاری واجتماعی ،آنان را در معرض ابتلا به سایر اختلالات روانی و رفتاری از جمله افسردگی و رفتارهای ضد اجتماعی قرار می دهد.

کارشناس ارشد روانشناسی ادامه داد: این کودکان باید با ضوابط و رفتارهای مناسب آشنا شوند، آنها را به کار ببندند ودر انجام رفتارها مهارت کسب کنند. بسیاری از این تغییرات توسط والدین واطرافیان کودک که درجلسات متعدد آموزشی مشاوران و روانشناسان راه های ایجاد رفتارهای مناسب در این کودکان را آموخته اند،ایجاد می شود.

وی یادآور شد: بیش از ۸۰درصدکودکان بیش فعال در فاصله ۲۰-۱۲ سالگی بهبود می یابند.بیش فعالی نخستین و حواس پرتی آخرین نشانه ای است که از بین می رود. با وارد شدن به جامعه بزرگتر واشتغال، از علائم اختلال در بسیاری از مبتلایان کاسته می شود. برخی از آن ها با فعالیت در رشته های ورزشی ، پرتحرکی و انرژی خود را به سمت ورزش های مورد علاقه خودهدایت می کنند.

طبیب من

.

منبع : niksalehi.com