کودکان باهوش

کودکان باهوش , تحقیقات اخیر پژوهشگران نشان می دهند که آموزش مسائل فیزیک و استفاده از
ابزارهای کاربردی و غیرکاربردی در آن، می تواند ذهن کودکان را فعال تر و انعطاف پذیرتر سازد.

اگر به کودکان فیزیک بیاموزید، این آموزش به آن ها کمک می کند تا کارایی و استفاده صحیح ابزارها را
به بهترین نحو یاد بگیرند. پژوهشگران در بررسی های خود، کودکان بین ۴ تا ۱۱ ساله را با در دست داشتن
ابزار مناسب و انجام یک تکلیف مشخص موردبررسی قراردادند تا دریابند که آن ها چگونه می توانند با انتخاب
ابزار درست و روش مطمئن به نتیجه رسیده و جایزه دریافت کنند.در این تحقیقات مشخص می شود که
اطلاعات مربوط به کسب جایزه هرگز پیش بینی قابل اعتمادی از انتخاب کودکان محسوب نمی شود.
در عوض استفاده از اطلاعات کاربردی و قابل اطمینان با افزایش سن بیشتر می شود به طوری که از سن هفت سالگی
این تأثیر در تصمیم گیری آن ها غالب است.

درصورتی که این کودکان یک نشانه شناور را که در ظرف آبی قرار دارد، دو بار به دست آورند به عنوان جایزه
یک برچسب تصویری دریافت خواهند کرد. در این آزمون، هر بار کودکان یک ظرف حاوی آب و ابزار لازم را
برای استفاده تحویل می گیرند. برخی از ابزارها کاربردی و برخی دیگر غیرکاربردی هستند.

داشتن کودکان باهوش

آکاایران: اگر کودکان باهوش تر می خواهید بخوانید!

آموزش فیزیک به کودکان برای باهوش تر شدن

ابزار کاربردی ابزاری هستند که اگر در یک ظرف استاندارد قرار گیرند، سطح آب را افزایش می دهند و نشانه را در دسترس کاربر قرار می دهند درحالی که ابزار غیرکاربردی چنین کاری انجام نمی دهند چراکه آن ها نیز به نوبه خود شناور می شوند.

در این آزمون مشخص می شود که گاهی کودکان از ابزارهای کاربردی استفاده می کنند تا تلاش کنند سطح آب را در یک ظرف که سوراخ بوده و آب از آن نشت می کند، بالا ببرند. در این حالت، آب هرگز به اندازه کافی بالا نخواهد آمد تا نشانه را در دسترس قرار دهد. البته مهم نیست که از ابزار کاربردی استفاده شده و نتیجه لازم به دست نیامده است. در برخی موارد نیز کودکان بااینکه از ابزار غیرکاربردی استفاده می کنند، نتیجه درست را به دست آورده و جایزه موردنظر را کسب می کنند.

پس ازاین مرحله که مرحله یادگیری استفاده از ابزارها بوده، محققان یک ظرف آب استاندارد و مجموعه ای از ابزار کاربردی و غیرکاربردی را در اختیار کودکان قرار می دهند. در ادامه و با استفاده از الگوی انتخاب آن ها، پژوهشگران می توانند محاسبه کنند که چه نوع اطلاعاتی اعم از پاداش یا عملکرد در تصمیم گیری کودکان تأثیرگذار است.

آموزش کودکان باهوش

در این تحقیقات مشخص می شود که اطلاعات مربوط به کسب جایزه هرگز پیش بینی قابل اعتمادی از انتخاب کودکان محسوب نمی شود. در عوض استفاده از اطلاعات کاربردی قابل اطمینان با افزایش سن بیشتر می شود به طوری که از سن هفت سالگی این تأثیر در تصمیم گیری آن ها غالب است.

به طورکلی می توان گفت اگر کودکان تحت آموزش های مسائل فیزیک قرار گیرند، ذهن فعال تر و قابل انعطاف تری را به دست خواهند آورد و در مراحل مختلف زندگی تصمیم گیری ها و انتخاب های بهتری را خواهند داشت.

شرح کامل این تحقیقات و نتایج حاصل از آن در آخرین شماره مجله پلاس وان (PLOS ONE)به چاپ رسیده و قابل دسترس است

صراط

.

منبع : niksalehi.com