کودک - تغذیه کودک - کودک بدغذا

 غذاهای سالمی که می دانم دوست دارد جلویش می گذاریم و هر روز سه وعده غذای اصلی و دو وعده میان غذا به او می دهیم. مدتی است که بی مقدمه شروع کرده به این که سر شام دو لقمه بخورد و به من بگوید که دیگر نمی خورد. بعد یکی دو ساعت بعد می آید و می گوید من گرسنه ام. البته که گرسنه است چون شامش را نخورده. نمی دانیم چه کنیم. آیا دوباره باید به او غذا دهیم یا به او بگوییم که اگر شامش را نخورد تا صبحانه از غذا خبری نیست؟
کماکان به بچه فشار نیاورید وگرنه ممکن است جنگ قدرت به راه بیفتد!
هر روشی که انتخاب می کنید با ظاهری عادی و بی هیاهو با قضیه برخورد کنید. قوانین روشنی که بدون بحث زیاد به اجرا گذاشته می شوند تاثیر خوبی دارند. مثلاً می توانید مشخص کنید که کدام رفتارها سر میز غیرقابل قبول است. اما در مورد مقدار غذایی که بچه باید بخورد قانون نگذارید زیرا فقط خود او است که می داند سیر است یا گرسنه.
شاید نخستین کاری که بخواهید بکنید این است که مطمئن شوید وقتی سر میز شام می آید آن قدر گرسنه است که بیش از چند لقمه بخورد. به تغذیه بعد از ظهر او دقت کنید و ببینید آیا چیزی جلوی اشتهای شام او را می گیرد؟ آیا ساعت پنج به او که از گرسنگی در حال ضعف بوده خوراکی داده اید و وقتی شام را ساعت شش می کشید به اندازه لازم گرسنه نیست؟ آیا تمام بعد از ظهر آب میوه اش را سر می کشیده؟
مدت زمان معقولی را معین کنید که سر میز شام با شما سپری کند و بعد به او اجازه دهید که دنبال بازی برود. حتی اگر غذا نخورد به او بفهمانید که دوست دارید سر میز او هم باشد و از حضورش لذت می برید. به خود او توجه کنید و نه به غذایی که می خورد یا نمی خورد. برای یک بچه دو سال و نیمه این مدت زمان معقول بین ۱۲ تا ۱۵ دقیقه است.
بالاخره اگر سرمیز شام غذای زیاد نخورد دلیلی وجود ندارد که روی بشقاب را نپوشانید و آن را در یخچال نگذارید. بعد که دیرتر گرسنه شد فقط اجازه دارد همین غذا را بخورد و آن را تنها می خورد(البته شما هم در اتاق حضور دارید) و نه در جو دلپذیر شام خانوادگی. کمبود توجهی که در این زمان در معرض آن است به اضافه محیط دلپذیر میز شام که جلوتر شاهدش بود ممکن است او را ترغیب کند که دوباره شامش را با اعضای خانواده بخورد. البته این امکان هم هست که او از برنامه جدید خوشش بیاید که در آن صورت باید فکر دیگری بکنید!

منبع:روزنامه جوان
ویرایش و تلخیص:آکاایران