بعد از قطع شیردهی ، چه تغییراتی بوجود می آید و وظیفه مادر چیست؟

▪ مقداری از آب بدن دفع می شود که خود سبب کاهش وزن مادر می گردد.
▪ ممکن است ترشح شیر تا چند ماه وجود داشته باشد که شبیه کلستروم بوده، بعد غلیظ تر شده و بالاخره قطع می شود.
▪ مادر باید دریافت کالری روزانه خود را کمتر کند. تا بتواند چربیهای ذخیره شده را از دست بدهد.
▪ برای جلوگیری از شل شدن و افتادگی پستان ها مادر باید ورزش کند به ویژه حرکات ورزشی که در هنگام شنا کردن انجام می شود.
▪ قطع شیردادن به عنوان قطع ارتباط عاطفی تلقی نمی شود بلکه در مواقعی که کودک نیاز به در آغوش گرفتن دارد ، یا خسته یا افسرده است یا درد دارد مادر باید او را با مهربانی در آغوش گرفته و آرام کند و عشق و علاقه خود را اینبار نه از طریق شیردادن بلکه از طریق نوازش و محبت به او هدیه نماید.

ویرایش و تلخیص:آکاایران