تغذیه کودک شیرخوار

تغذیه کودک شیرخوار▪ سوال: من یک کودک شیرخوار دارم که به علت شاغل بودن مدتی از روز دور از فرزندم می باشم، آیا می توانم از شیر دوشیده برای تغذیه او استفاده کنم. لطفا در مورد نحوه نگه داری شیر راهنمایی ام کنید.

ـ جواب: شیر دوشیده شده را باید بلافاصله در داخل یخچال یا فریزر قرار داد. البته شیر دوشیده شده در درجه حرارت اتاق به شرطی که دور از آفتاب، گرمای چراغ یا شوفاژ باشد تا ٤ ساعت قابل استفاده است، ولی باید توجه داشت شیری که در درجه حرارت اتاق نگه داری شده باشد، دیگر قابل فریز کردن نیست؛ شیر دوشیده شده را می توان تا ٤٨ ساعت در یخچال نگه داری کرد. در صورتی که شیر مادر در قسمت جا یخی یخچال (قسمت فریزر بالای یخچال) نگه داری شود، تا ٢ هفته،اگر در فریزرهای معمولی (١٨ درجه سانتی گراد) نگه داری شودتا ٣ ماه و در صورتی که در فریزرهای صنعتی (٣٢ درجه سانتی گراد) باشد، تا ٦ ماه قابل استفاده است. هنگام ذوب کردن شیر فریز شده ظرف محتوی شیر را باید زیر آب ولرم به آرامی تکان داد تا یخ آن باز شود و حداکثر تا ٣٠ دقیقه بعد از ذوب شدن مصرف کرد. هیچ گاه نباید شیر یخ زده را روی چراغ یا در درجه حرارت اتاق ذوب کرد. همچنین نباید شیری را که ذوب شده است، دوباره فریز کرد.

روزنامه خراسان
ویرایش و تلخیص:آکاایران