تغذیه کودکان را بهبود ببخشیم

▪ در حد امکان کودک را تشویق کنید که خودش غذا بخورد زیرا کمک بیش از حد برای غذا خوردن، منجر به امتناع کودک از غذا خوردن می شود.
▪ اگر چه امروزه امکان غذا خوردن همه افراد خانواده بر سر یک سفره کمتر و کمتر می شود اما بهترین توصیه آن است که حداقل یک نفر همراه کودک غذا بخورد.
▪ اوقات غذا خوردن باید شاد و نشاط انگیز باشد و از جر و بحث های خانوادگی در این زمان اجتناب شود.
▪ کودک باید موقع صرف غذا راحت باشد (مثلا اگر سر میز غذا خوری می نشیند باید صندلی او به اندازه کافی بلند و وسایل غذا خوری او متناسب با سن او باشد.)
▪ مدت زمان غذا خوردن باید کافی باشد ولی نباید بیش از ۳۰ دقیقه طول بکشد.
▪ در هر وعده بیش از حد به کودک غذا ندهید.
▪ از شیرینی ها به عنوان جایزه استفاده نکنید.

روزنامه خراسان
ویرایش و تلخیص:آکاایران